irpg Community

Full Version: แนะนำตัวครับ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ก่อนอื่นเลย ก็ขอสวัสดีทุกคนครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับ

ผมชื่อ พาย, แอ๊ด  นะครับ

ผมเป็นนักพัฒนาเกมอินดี้ ครับ เขียนเกมได้หลายภาษาอยู่พอสมควร แต่ไม่เก่งมากนะครับ

มีเกมที่พัฒนาจนเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันตั้งแต่เกิดมาก็ 2 เกมครับ  Trollface 

นอกนั้นดอง ข้ามชาติ ล้มเลิกพัฒนาไปหลายตัวอยู่เหมือนกันครับ

ยัง ไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ยินดีต้อนรับครับ ตอนนีเว็บเงียบเหงามาก แมวร้อง
ยังไงก็มาช่วยกัน make irpg great again กันนะครับ
//อย่าลืมเอาเกมที่่ทำมาลงล่ะ
สวัสดีครับ ชื่อหนุ่ยครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ