ถ้าจัดมีตติ้ง ท่านจะเข้าร่วมงานนี้ไหม
เข้าร่วมแน่นอน
22.22%
MafuyuRin, OP_Jum_RPG
2 22.22%
ยังไม่แน่ใจ
44.44%
LuZi, MongonAF48DW, tiwlymaster, vongola
4 44.44%
ไม่สามารถเข้าร่วมได้
33.33%
Mikichan, NothingdogTH, XthemeCore
3 33.33%
Total: 9 vote(s) 100%