irpg Community
[GML] game maker how to save load game - Printable Version

+- irpg Community (http://irpg.in.th)
+-- Forum: irpg Fabella Game Maker Academia (http://irpg.in.th/forum-29.html)
+--- Forum: The Great Game Maker Library (http://irpg.in.th/forum-31.html)
+--- Thread: [GML] game maker how to save load game (/thread-1533.html)[GML] game maker how to save load game - gol-a-khung - 11-27-2013

[GML] save load game

สวัสดีครับผมโกลเอ้คุงนักสร้างเกมส์มือใหม่ มาแนะนำคำสั่งที่ใช้การเซฟเกมส์ครับ

คำสั่งที่ทางเกมส์เมกเกอร์มีมาให้เลยเราสามารถนำมาใช้ได้จะมีอยู่ 3 คำสั่งนี่

game_save("ชื่อไฟล์"); ใช้ในการบันทึกข้อมูลขณะนั้น
game_load("ชื่อไฟล์"); ใช้ในการกลับไปยังข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้
file_delete("ชื่อไฟล์"); ใช้ลบไฟล์ข้อมูลที่เราบันทึก

เป็น 3 คำสั่งทหารเสือเลยครับ จำเป็นมากขาดไม่ได้เลยในเกมส์ต้องมีแน่นอน

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ
ปล.เจ้าตัวกันลืมเลยเขียนไว้


RE: [GML] game maker how to save load game - jin - 11-28-2013

ใส่ตรงไหนคับ ใส่อย่างไรคับ
คำสั่งพวกนี้ ผมไม่เคยใช้คับ


RE: [GML] game maker how to save load game - gol-a-khung - 11-28-2013

จัดให้ตามคำขอ การใช้งาน

ผมจะตั้งเงื่อนไขตามนี้ครับ
ถ้ากดปุ่ม S ให้เซฟเกมส์
ถ้ากดปุ่ม L ให้โหลดเกมส์
ถ้ากดปุ่ม D ให้ลบเซฟเกมส์

เขียนได้ตามนี้ครับ
eventsConfusedtep
if keyboard_check_pressed(ord("S")) game_save("save01");
if keyboard_check_pressed(ord("L")) game_load("save01");
if keyboard_check_pressed(ord("D")) file_delete("save01");


RE: [GML] game maker how to save load game - นิราจ - 11-28-2013

ขอบคุณมากๆครับท่านโกเอล
ความรู้ใหม่ๆ