irpg Community
ใครเคยมีเหตุการณ์โปรเจ็คเกือบพังแบบนี้บ้างครับ - Printable Version

+- irpg Community (https://irpg.in.th)
+-- Forum: Community Central (https://irpg.in.th/forum-1.html)
+--- Forum: Town Square (https://irpg.in.th/forum-2.html)
+--- Thread: ใครเคยมีเหตุการณ์โปรเจ็คเกือบพังแบบนี้บ้างครับ (/thread-2314.html)ใครเคยมีเหตุการณ์โปรเจ็คเกือบพังแบบนี้บ้างครับ - OngkrubG - 04-04-2015

สวัสดีครับ ก็ตามที่บอกข้างบนเลยคับ (โปรเจ็คเกือบพัง)

ของผมเป็นอย่างนี้คับ

ผมก็จะเปิดโปรเจ็คปกติ Derp

Show ContentSpoiler:

แต่... /superomg จ๊ากกกก FUUUUUUUUCCCCCCKKKKKKKKK

Show ContentSpoiler:

พอกดโอเคไปมันกลับๆเป็นปกติ

Show ContentSpoiler:

ใครเคยเป็นมั่งเหรอคับ Jackie Chan


RE: ใครเคยมีเหตุการณ์โปรเจ็คเกือบพังแบบนี้บ้างครับ - platou18 - 04-05-2015

วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ลองเข้า โปรแกรม rmvxa แล้วเปิดไฟล์โปรเจกต์ เปิดได้แน่นอลลล
เว้นแต่ไฟล์เสียเพราะไฟตก / จอฟ้า นะเหอๆ


RE: ใครเคยมีเหตุการณ์โปรเจ็คเกือบพังแบบนี้บ้างครับ - LuZi - 04-05-2015

เคยเจอนะ แต่จู่ๆก็เปิดได้เหมือนเดิม


RE: ใครเคยมีเหตุการณ์โปรเจ็คเกือบพังแบบนี้บ้างครับ - anime13master - 04-06-2015

เคยไฟล์เสียเพราะจอฟ้าครับ เสียเวลากู้อยู่ราวๆ ชั่วโมงนึง TwT


RE: ใครเคยมีเหตุการณ์โปรเจ็คเกือบพังแบบนี้บ้างครับ - Shinryu - 04-08-2015

เคยยิ่งกว่านี้ คือเจ๊งแล้วเจ๊งเลย (ทดสอบเกมตอนไฟตกนี่แหล่ะ)