irpg Community
1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว) - Printable Version

+- irpg Community (http://irpg.in.th)
+-- Forum: Other Discussion (http://irpg.in.th/forum-16.html)
+--- Forum: Town Square (http://irpg.in.th/forum-2.html)
+--- Thread: 1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว) (/thread-3290.html)1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว) - OP_Jum_RPG - 06-01-2018

บอร์ด IRPG ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2009
จนถึงตอนนี้ก็ 9 ปีแล้วครับ
ขอบพระคุณที่ยังอยู่ด้วยกัน ติดตามกันเสมอมา (ลอกตอนครบ 4 ปี มาเหอๆๆ)

*** ปีหน้า ครบ 10 ปี เตรียมจัดอีเวนท์ใหญ่ดีไหมนะ***

ใครยังอยู่บ้าง

ปล. ผมมาไม่ทันไทยแวร์ยุคแรกๆ
แต่จาก การสันนิษฐานในกระทู้นี้ ถ้านับยุคไทยแวร์ด้วย ก็เกือบ 16 ปีแล้ว


RE: 1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว) - vertiria - 06-01-2018

เค้ายังอยู่


RE: 1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว) - Mikichan - 06-01-2018

HBD IRPG แมวน้ำขาว


RE: 1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว) - dreamknight - 06-01-2018

;3

เย้~ ขอบคุณครับ


RE: 1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว) - MongonAF48DW - 06-02-2018

โห นานเหมือนกันนะเนี่ยแมวน้ำเต้น


RE: 1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว) - terwqerrer - 06-03-2018

เก่าแก่แต่ยังทรงคุณค่า อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับ