Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[ทฤษฎี] การปกครองโลกในรูปแบบต่างๆ
#1
คำเตือน!!!

     กระทู้นี้มีระดับความกาวมากกว่า9,000 ท่านใดที่มีความจริงจังอย่างเกรี้ยวกราด ไม่สามารถแยกแยะโดยใช้เหตุผล และไม่สามารถรับสารกาวภาพรังสีได้ โปรดใช้วิจักรยานในการเสพความกาว และใช้หลักการประมวลผลถอดรหัสอัลกอริทึมด้วยCPU "คิด วิเคราะห์ แยกแยะ" หากมีท่านใดเสียชีวิตจากการรับสารกาวภาพตรังสีมากเกินไป ผมจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของท่าน เพราะถือว่าเราได้เตือนท่านไว้แล้ว[Image: 13.gif]

     "การครองโลก" แน่นอนว่าทุกท่านเคยคิดว่าอยากจะครองโลก และหากวันหนึ่ง ท่านได้มาซึ่งอำนาจที่มีโอกาสที่จะสามารถครองโลกนี้ได้ขึ้นมาล่ะ? เราจะไม่พูดถึงว่าเราจะครองโลกยังไง แต่เราจะพูดถึงว่าเราจะปกครองโลกรูปแบบใด การครองโลกมีหลายรูปแบบ แต่ผมขอยกตัวอย่างมาซัก3รูปแบบล่ะนะ[Image: 55.gif]

1.การครองโลกแบบ Lighting
เป็นการครองโลกที่มุ่งเน้นให้มีความเสียหายน้อยที่สุดและหวังผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในระยะยาว แต่จะไม่นับการควบคุมโลกแบบเบื้องหลังเช่นการควบคุมเศรษฐกิจหรือเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลก เพราะการปกครองโลกที่สมบูรณ์แบบต้องทำให้โลกทั้งใบเป็นประเทศเดียวและธงผืนเดียว การปกครองรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องได้มาจากสงครามเพียงอย่างเดียว หากสร้างสนธิสัญญารวมโลกให้ปกครองในรูปแบบเดียวกัน และเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์แทนชื่อประเทศ อาจจะทำให้สามารถรวมทุกประเทศต่างๆในโลกได้ในระยะยาว "ทุกคนในโลกคือมนุษย์ ไม่แบ่งประเทศ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทุกคนเท่าเทียมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดกาล"
คุณสมบัติของผู้ที่จะปกครองโลกในรูปแบบนี้
  - ทุกเผ่าพันธ์ุที่มีสติปัญญาสูงสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์(Humen),ปัญญาประดิษฐ์(Ai),พระเจ้า(God) หรือผู้มาจากนอกดาวเคราะห์โลก(Alien)
  - มีอุดมการณ์ที่อยากให้ทุกคนบนโลกเท่าเทียมกัน
  - มีคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมในระดับสูงสุด
  - เกิดและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ดี
  - ฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วไป มีระดับไอคิวสูง และมีทัศนคติที่ดี
  - มีความสามารถด้านจิตวิทยาในการควบคุมมนุษย์ได้
  - สามารถที่จะดำเนินการยึดครองโลกได้โดยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะทางทหาร ทางการทูต ทางศาสนา ทางเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ

2.การครองโลกแบบ Darkness
เป็นการครองโลกที่มุ่งเน้นให้มีความเสียหายมากที่สุด ลดจำนวนประชากร จัดระเบียบโลกใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง และหวังผลให้กลุ่มตนเองและพวกพ้อง หรือประเทศของตนได้ปกครองโลก โดยการทำลายล้างประเทศอื่นๆ รวมทั้งประชากร,วัฒนธรรม,อารยธรรม,ศาสนาอื่นที่เห็นต่างจากตนให้หมดสิ้น โดยรวมแล้วจะเป็นวิธีทางการทหาร ใช้ประโยชน์จากสงคราม ขีปนาวุธ มีอะไรใช้ได้เอาออกมาใช้ประโยชน์ให้หมด สิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงอารยธรรม,อนุสาวรีย์ประจำชาติ,ธงชาติ,ประวัติศาสตร์ ของประเทศอื่นที่ยึดมาได้ทำลายให้หมด ใครมีความสามารถจงล้างสมองเสียเพื่อไม่ให้ต่อต้านและนำมาใช้งาน ใครหน้าไหนขวางหูขวางตาไม่ต้องคิดมาก ฆ่าทิ้งก็พอ "ทุกคนในโลกต้องร้องเพลงชาติของเรา คนในเมืองอาณานิคมเป็นเพียงขี้ข้าทาสไร้สมองไว้ใช้แรงงานภายใต้เศษเท้าของเรา"
คุณสมบัติของผู้ที่จะปกครองโลกในรูปแบบนี้ 
  - ต้องเป็นเผ่าพันธ์ที่มีสติปัญญาสูง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์(Humen),ปัญญาประดิษฐ์(Ai),ปีศาจ(Devil) หรือผู้มาจากนอกดาวเคราะห์โลก(Alien)
  - มีอุดมการณ์ที่อยากให้ทุกคนบนโลกอยู่ในเงื้อมมือของตน  
  - มีความเป็นชาตินิยม(สูงสุด) แบ่งชนชั้น กิเลส เลวระยำ จิตใจต่ำทราม 
  - เกิดและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แย่ ถ้าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่า
  - ฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วไป มีระดับไอคิวสูง มีความรอบคอบ ระวังตัว มองโลกในด้านลบ
  - มีความสามารถด้านการล้างสมองในการควบคุมมนุษย์ได้ 
  - ควบคุมคนจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - กองทัพหรือขีปนาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
  - โดดเดี่ยวตลอดกาล ขาดความรักความอบอุ่น รู้สึกเหมือนไม่มีใครในโลกที่ต้องการ
  - มีจิตใจหรือประสาทที่ด้านโดยสมบูรณ์ ไม่อ่อนไหวต่อใคร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้อง,คนรัก,ครอบครัว หากมาขวางทางจะส่งไปตายอย่างเท่าเทียม
  - สามารถที่จะดำเนินการยึดครองโลกได้โดยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะทางทหาร หรืออื่นๆ

3.การครองโลกแบบ Genocide
เป็นการครองโลกที่มุ่งเน้นการกวาดล้างทำลายมนุษยชาติให้หมดไปจากโลกด้วยตัวคนเดียว(Solo Devastating Humans)ซึ่งแตกต่างจากDarknessตรงที่การครองโลกแบบDarknessใช้กองทัพลดจำนวนประชากรโลกและยึดมาเป็นทาส แต่การครองโลกแบบGenocideคือการฆ่าล้างมนุษย์ทั้งหมด และปกครองโลกด้วยตัวเอง(วิถีของDarkLord) หรืออาจจะทำเพื่อเอาทรัพยากรไป(วิถีของAlien) หรือคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ(วิถีของGod) หรือให้เผ่าพันธ์ุตัวเองปกครองโลกแทนมนุษย์(วิถีของAi)"มนุษย์มันก็แค่เศษขยะไร้ค่าเท่านั้นแหละ ขยะอย่างพวกมันไม่เหมาะกับโลกหรอก"
คุณสมบัติของผู้ที่จะปกครองโลกในรูปแบบนี้    
  - ต้องเป็นเผ่าพันธ์ที่มีสติปัญญาสูงที่ไม่ใช่มนุษย์ และมีพละกำลังหรือเทคโนโลยีระดับสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์(Ai),พระเจ้า(God),จอมมาร(DarkLord) หรือผู้มาจากนอกดาวเคราะห์โลก(Alien) 
  - มีอุดมการณ์ที่อยากจะทำลายมนุษย์ทุกคนให้หมดไป    
  - มีความรังเกลียดมนุษย์เข้ากระดูกดำ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้   
  - ถูกมนุษย์ทำลายความหวังจนสิ้น ผิดหวังในตัวมนุษย์จนถึงขั้นอยากลบให้หายไปจากประวัติศาสตร์
  - ฉลาดกว่ามนุษย์ มีระดับไอคิวสูง มองว่ามนุษย์ไม่คู่ควรกับโลกนี้
  - มีความสามารถในการต้านทานขีปนาวุธทุกชนิดได้
  - ล้างบางมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว    
  - มีจิตใจหรือประสาทที่ด้านโดยสมบูรณ์ ไม่อ่อนไหวต่อการร้องขอชีวิต เด็ดขาดไร้ปราณี ทำลายทุกคนอย่างเท่าเทียม
  - สามารถที่จะดำเนินการยึดครองโลกได้โดยสมบูรณ์

ท่านคิดว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองโลกในรูปแบบใดล่ะ[Image: 56.gif]
Reply
#2
;3

มีความกาวไม่พอ ขอไปซื้อกาวแปป
May the flames guide your way. Every ending will make you stronger.

Reply
#3
(03-11-2019, 01:03 PM)dreamknight Wrote: ;3

มีความกาวไม่พอ ขอไปซื้อกาวแปป

มีสาระมากไปสินะ Derp
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)