Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[แคสเกมส์] Yuri Revenge
#1
เข้าสู่เกมส์Yuri Revengeในพาทแรกนะงับ พาทนี้เราจะมาย้อนเวลาตบยูริกัน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
Reply
#2
เข้าสู่เกมส์Yuri Revengeในพาทที่2แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาป้องกันสภาที่ลอนดอนกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
Reply
#3
เข้าสู่เกมส์Yuri Revengeในพาทที่3แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาจับยูริขังกัน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
Reply
#4
เข้าสู่เกมส์Yuri Revengeในพาทที่4แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาย้อนเวลาแก้แค้นกัน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
[-] The following 1 user says Thank You to [IRPG] MongonAF48DW for this post:
  • dreamknight
Reply
#5
เข้าสู่เกมส์Yuri Revengeในพาทที่5แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาซ่องสุมเรือดำน้ำกัน=w=เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
[-] The following 1 user says Thank You to [IRPG] MongonAF48DW for this post:
  • dreamknight
Reply
#6
เข้าสู่เกมส์Yuri Revengeในพาทที่6แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาส่งยูริไปยุคไดโนเสาร์กัน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทต่อไปได้ที่มู้นี้เลย
[-] The following 1 user says Thank You to [IRPG] MongonAF48DW for this post:
  • dreamknight
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)