irpg Community

Full Version: สอบถามเกี่ยวกับจะสร้างเกม " เนื้อเรื่อง " อะครับ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
แบบว่ามีเดินตีมอนเตอร์ ตอบคำถามNPC ให้ถูกถึงจะผ่าน มีการใส่เสียงพูด กำหนดบทสนทนาเอง ต้องเก็บของตามเงื่อนไขอะไรแบบนี้
โปรแกรมนี้สามารถทำได้ไหมครับ หรือแนะนำโปรแกรมทีครับ ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันนะครับ Smile
ตัวอักษรสีเขียว = ง่าย, ตัวอักษรสีแดง = ยาก


เดินตีมอนเตอร์ => ทำได้ ใช้แค่อีเวนต์ธรรมดาก็ได้ [ระดับความยาก : 10 เต็ม 100]


ตอบคำถาม NPC ให้ถูกถึงจะผ่าน => ทำได้ ใช้แค่อีเวนต์ธรรมดาก็ได้ [ระดับความยาก : 1 เต็ม 100]


มีการใส่เสียงพูด => ทำได้ ใส่เสียงพากย์เข้าไป แต่ว่าไฟล์เกมจะค่อนข้างใหญ่ และถ้าเป็นเสียงพากย์พร้อมข้อความ จะต้องกำหนดเวลาข้อความให้ดี ไม่ให้เสียงกับข้อความเหลื่อมกัน [ระดับความยาก : 40 เต็ม 100]


กำหนดบทสนทนาเอง => อันนี้หมายถึงอะไรคะ? ให้พิมพ์ประโยคอะไรก็ได้แล้ว AI จะคุยตอบกลับมาเหรอ? ถ้าหมายถึงแบบนั้นมันไม่เกี่ยวที่เอนจินแล้ว จะใช้เอนจินอะไรก็ได้เหมือนกัน ยากมากเหมือนกัน ต้องเขียนสคริปต์ที่ทำให้ AI เข้าใจภาษามนุษย์ได้ ทั้งเรื่องของคำศัพท์และไวยากรณ์ ซึ่งไม่น่าต่ำกว่า 20,000 บรรทัด (เหมือนทำพจนานุกรมให้คอมพิวเตอร์) [ระดับความยาก : 100,000 เต็ม 100]

เคยเล่นเกมหนึ่ง เกมให้พิมพ์ข้อความเองแล้ว AI จะตอบกลับมา แต่เกมรองรับเฉพาะบางประโยคที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเท่านั้น ถ้าพิมพ์เรื่องอื่นหรือผิดหลักไวยากรณ์เกมจะขึ้นมาว่า "ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสาร" (วิธีนี้ทำพจนานุกรมคล้าย ๆ วิธีบน แต่สคริปต์จะอยู่ที่ประมาณ 500 - 2,000 บรรทัด) [ระดับความยาก : 100 เต็ม 100]


แนะนำให้ทำแค่เลือกตัวเลือกแบบปกติก็พอ ง่ายกว่ากันเยอะ ถ้าอยากได้หลากหลาย ก็ทำหลาย ๆ ตัวเลือก [ระดับความยาก : 15 เต็ม 100]


ต้องเก็บของตามเงื่อนไขอะไรแบบนี้ => ทำได้ ใช้แค่อีเวนต์ธรรมดาก็ได้ [ระดับความยาก : 1 เต็ม 100]
กำหนดบทสนทนา น่าจะเป็นแสดงข้อความปกติหรือเปล่า ?
ผมคิดว่าคำถามบทสนทนาน่าจะหมายถึงแค่สามารถใส่ dialog พูดคุยสนทนาได้เฉยๆ นะ แมวน้ำเต้น
ถ้าเป็นแบบนั้นก็ง่ายสบายบรื๋อจ้า