irpg Community

Full Version: ขอสอบถามเกี่ยวกับของใน steam ครับ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
อย่างพวก dlc ทีให้โหลดฟรีใน steam
ถ้าเราโหลดมาใช้สามารถนำทำเกมส์ในเชิงการค้าได้ไหมครับ
แล้วที่ซื้อมาเวลาทำเกมส์ต้องใส่เครดิตด้วยมั้ยครับ
(เพิ่งเริ่งศึกษาครับ) ^_^
ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกวาได้ครับ ทั้ง DLC และไฟล์ที่แถมมาให้สามารถนำไปใช้ทำเกมขายได้
แต่บางอันที่เขียนว่าเป็น Bonus พวกนั้นต้องให้เครดิตเขาด้วย ต้องลองอ่านว่ามีไฟล์ Readme อะไรทิ้งไว้ให้รึเปล่าน่ะครับ
ขอบคุณครับ
ให้เครดิตหรือไม่ให้เครดิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอีกทีนึงครับ

ผมเห็นบางเจ้าก็เขียนว่ากรุณาใส่เครดิตด้วย

ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปครับ

แต่ใส่ไว้หมดเลยเผื่อๆไว้ก็ดีจะได้ไม่พะวงกับเรื่องนี้

การที่ผู้ขายทรัพยากรตั้งเงื่อนไขให้ใส่เครดิตด้วยไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเราซื้อทรัพยากรมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้น แต่เราแค่ซื้อสิทธิ์ในการใช้งานทรัพยากรนั้นเฉยๆ