irpg Community

Full Version: แชร์เทคนิคการทำ battler ส่วนตัว
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
วันนี้จะขอแชร์เทคนิคการทำ battler sprite หน่อยนะครับ

ส่วนตัวแล้วตัวละครต่างๆผมใช้ powerpoint ที่ใช้ทำ presentation นี่แหละทำหมดเลย เสร็จแล้วมานั่งดัดท่าเอานะครับ

วันนี้ผมจะแชร์หลักการโดยภาพรวม แต่รายละเอีดการวาด การใส่สี การใส่แสงเงา ไว้ค่อยว่ากันวันหลัง

powerpoint ก็ใส่ gradient ใส่แสงเงาในวัตถุได้นะครับ ส่วนที่ทำไม่ได้ผมก็ใช้โปรแกรม Gimp ทำเอา (Gimp นี่เป็นโปรแกรมฟรีนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีหรือไม่ได้ซื้อ photoshop ก็ใช้โปรแกรมนี้ทำได้)

[Image: howto1.png]

ตอนแรกก็มา re-design กันก่อนครับว่า ท่าโพส เราอยากให้เป็นแบบไหน อันนี้ก็ไปเอารูปจาอินเตอรเนตมาเทียบได้เลยครับ แล้วดัดท่าเอา

[Image: howto2.png]

เสร็จแล้วก็มาดัดท่าเอา เฟรมต่อเฟรม ส่วนใหญ่แล้ว platform ของ battler จะใช้สามเฟรมในแต่ละท่าครับ

[Image: howto5.png]

จริงแล้วมันก็คือการใช้รูปทรงอิสระหลายๆอันมาประกอบกัน เสร็จแล้วก็จัดกลุ่มให้เป็นชิ้นเดียวกันหลายๆชิ้นมาประกอบกัน

[Image: howto4.png]

แสงและเงาก็ใช้ function Gradient fill เสร็จแล้วอยากให้เป็นโลหะก็ทำให้ส่วนที่สะท้อนกับมืดต่างกันเยอะๆหน่อย อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับ

[Image: howto7.png]

เสร็จแล้วก็เอา ภาพแรกนั่นแหละ มาดัดๆเฟรมต่อเฟรม

[Image: howto6.png]

ส่วนภาพ sprite ของ battler ผมใช้โปรแกรม GIMP ทำนะครับ ตัด background ทิ้งให้เป็น transparent

โดยปกติแล้ว 1 ภาพในสไลด์ powerpoint ความกว้างต่อความสูงจะเป็นอัตราส่วน 4:3

ส่วนตัวก็จะ set grid ให้แต่ละช่องใน Gimp ก็จะใช้ ความกว้าง 200 pixels x150 pixels จะเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่ แต่ขอให้เป็นอัตราส่วนกว้างต่อสูงเป็น 4:3 ก็แล้วกันครับ

ดังนั้น battler 1 ภาพใหญ่ก็จะมีความกว้าง 200 x 9 =1800 pixels ความสูง 150 x 6 = 900 pixels ครับ


สงสัยจะผิดหมวดหมู่ รบกวนช่วยย้ายไป RPGmaker หน่อยได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ