irpg Community

Full Version: [GML] สอนการเรียก Obj ใหม่
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
สวัสดีครับ
วันนี้ผมจะมาสอนการเรียก Object เข้ามาใน Room ครับ

การเรียก Obj ที่มีอยู่แล้วใน ไฟล์ Obj นั้นเป็นเหมือนกับการ เพิ่มวัตถุในห้อง
เช่น ในห้องมี โต๊ะ ถ้าเราเดินไปที่โต๊ะแล้วกด Enter เก้าอีกก็จะโผล่ขึ้นมา
การเรียกเก้าอี้นั่นแหละครับคือการเรียก Obj ใหม่
ดู Code กันเลยนะครับ


Code:
instance_create(x,y,object);

จากสคริปต์
x คือ แกน x ของห้อง
y คือ แกน y ของห้อง
object คือ ออฟเจ็กที่ต้องการเพิ่มเข้ามาในห้อง


สมมติผมมี เก้าอี้อยู่ในไฟล์ด้านซ้ายแล้วนะครับ
เก้าอีกตัวนั้นชื่อไฟล์ว่า Obj_Chair
ผมจะทำการเรียกมันขึ้นมา

Code:
instance_create(55,89,Obj_Chair);

ตอนนี้ผมได้เรียกเก้าอีกเข้ามาในห้องที่พิกัด (55,89) แล้ว

จบแล้วครับ...ทีจริงมีนิดเดียวแต่เขียนให้มันยืดๆไว้ 555 เดี๋ยวเหมือนกระทู้ที่แล้วครับมีอยู่ 3 บรรทัด
ขอบคุณที่อ่านจบนะครับ...แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกัน สวัสดีครับ
ขอบคุณครับเป็นประโยชน์มากเลย
ขอบคุณครับผม
มีประโยชน์มากครับ
นำไปประยุกต์ใช้ได้
(12-10-2012, 01:29 PM)editorkids Wrote: [ -> ]สวัสดีครับ
วันนี้ผมจะมาสอนการเรียก Object เข้ามาใน Room ครับ

การเรียก Obj ที่มีอยู่แล้วใน ไฟล์ Obj นั้นเป็นเหมือนกับการ เพิ่มวัตถุในห้อง
เช่น ในห้องมี โต๊ะ ถ้าเราเดินไปที่โต๊ะแล้วกด Enter เก้าอีกก็จะโผล่ขึ้นมา
การเรียกเก้าอี้นั่นแหละครับคือการเรียก Obj ใหม่
ดู Code กันเลยนะครับ


Code:
instance_create(x,y,object);

จากสคริปต์
x คือ แกน x ของห้อง
y คือ แกน y ของห้อง
object คือ ออฟเจ็กที่ต้องการเพิ่มเข้ามาในห้อง


สมมติผมมี เก้าอี้อยู่ในไฟล์ด้านซ้ายแล้วนะครับ
เก้าอีกตัวนั้นชื่อไฟล์ว่า Obj_Chair
ผมจะทำการเรียกมันขึ้นมา

Code:
instance_create(55,89,Obj_Chair);

ตอนนี้ผมได้เรียกเก้าอีกเข้ามาในห้องที่พิกัด (55,89) แล้ว

จบแล้วครับ...ทีจริงมีนิดเดียวแต่เขียนให้มันยืดๆไว้ 555 เดี๋ยวเหมือนกระทู้ที่แล้วครับมีอยู่ 3 บรรทัด
ขอบคุณที่อ่านจบนะครับ...แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกัน สวัสดีครับ
ผมขอถามต่อนะครับ..คือผมเรียก object ขึ้นมาแบบสุ่มครับแต่อยากรู้ว่า object ที่ถูกเรียกมาเป็น object อะไร...จะเช็คยังไงครับ
[/quote]
ผมขอถามต่อนะครับ..คือผมเรียก object ขึ้นมาแบบสุ่มครับแต่อยากรู้ว่า object ที่ถูกเรียกมาเป็น object อะไร...จะเช็คยังไงครับ
[/quote]

ขึ้นกับค่าการเซ็ตสุ่มครับ ว่าคุณเซ็ตให้เรียกออบเจ็คอะไรสุ่มขึ้นมาบ้าง และออบเจ็คที่ถูกเรียกมานั้น มีการเซ็ตค่าตัวแปรไว้หรือไม่ ถ้ามีการเซ็ตค่าตัวแปรเป็น สัญลักณ์ หรือตัวอักษร ก็จะสามารถ เช็คได้ว่า ออบเจ็คที่สุ่มขึ้นมาคืออะไรครับ