irpg Community

Full Version: ถามอะไรหน่อยน่ะครับ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
จะขอถามว่า ถ้าผมสร้างเกมจากโปรแกรม RPG Make ขึ้นมาสักเกม พอที่จะสามารถเอาไปทำเป็นโปรเจคจบได้ไหมอะครับ คือผมเรียนทางด้านวิทย์คอม ครับ กรุณารบกวนตอบทีน่ะครับ
อันนี้สำหรับบางคน ได้นะครับ แต่ต้องขึ้นกะอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์เขาอนุมัติรึเปล่า ถ้าเขาไม่รู้จักโปรแกรมมาก่อนก็อาจจะอนุญาติ แต่ถ้าเขารู้จักและเห็นว่าโปรแกรมมันสำเร็จรูปเกินไป เขาก็อาจจะไม่ให้ ถ้าแนะนำก็น่าจะลองสร้างตัวอย่างเล็กๆ เอาให้ดูหรือปรึกษาก่อน ไม่งั้นใช้ทำจนเสร็จะเสียเที่ยวคับ ;w;b
ได้ครับ เพราะพวกผมก็พึ่งส่งไปครับ =w=

คุยกับอาจารย์แกดีๆครับ

ที่สำคัญที่สุดนะครับ เตรียมคำตอบสำหรับคำถามว่า "ใช้โปรแกนนี้เหรอ แล้วพวกคุณต้องทำอะไรอีกล่ะ ?" ไว้ด้วยนะครับ

คารมณ์สำคัญมากครับ !!! (พอดีเพื่อนพูดเก่ง 555+)
น้องผมก็เอกคอม โปรเจคจบก็ใช้ RM ทำเกมเหมือนกัน

ทำเป็นเกมเกี่ยวกับการแนะนำ (แผนที่)มหาลัยฯ (ส่วนของตัวเองทำเรื่องอะไร ลืมไปและ 55+)
น้องวาดเทล ผมทำระบบ+วาดแมบ ไปตระเวณถ่ายรูป วันความยาว/ความกว้าง ของตึกหลายวันเหมือนกัน
(ตัดเอาเฉพาะส่วนของอาคารเรียน)
ขอบคุณทุกๆคนมากครับ ผมจะลองไปปรึกษาอาจารย์ดูครับ