Thread Rating:
 • 2 Vote(s) - 4 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Xenocrystalloid: The Eradications <Steam Greenlight - V0.80.0>
#1
Video 
[Image: qUJyUqY.png]

[Image: U3uAXzB.png]


Xenocrystalloid: The Eradications

Steam Greenlight:
[Image: BIKfbXl.png]

Gameplay Video:
Control Profiles Video:
First Person Gameplay Video:
เพื่อนถ่ายด้วย FRAPS (Half-size)
Screenshot: (รูปทุกรูปในกระทู็สามารถคลิ้กเพราะขยายได้)
[Image: LMe1LLgt.png][Image: U39yFyOt.png][Image: x7aleUUt.png][Image: o5bnB2St.png][Image: X2fCx2Ct.png][Image: nbTzkcjt.png][Image: CC3TndLt.png][Image: Cp8OSI9t.png][Image: mGuks2vt.png][Image: TszCY2Pt.png][Image: 2VZLiEbt.png]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Categories:
Genre: Action, RPG
Tags: Action, RPG, Rogue-Lite, Fantasy, Indie, Party-Based, Co-op, Replay Value
Platforms: PC
Players: Single-Player, Co-op
Language: English

Intro:
"ในโลกที่ปลกคลุมไปด้วยผลึก Crystal ซึ่งเป็นต้นกำเนิดพลังงานธาตุสำคัญเรียกว่า Abstract แต่ก็เป็นต้นกำเนิด Monster เช่นเดียวกัน
การที่ Crystal เกิดความแปรป่วนจะทำให้ธาตุต่างๆไม่เสถียน แผ่นดินจะแห้งแล้ง ต้นไม้จะตาย และ Monster จะบ้าคลั่งและทำลายเมืองด้วยความโหดร้ายที่ประเมินไม่ได้
ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายต่างๆ กลุ่มนักรบอิสระได้ค้นหากวาดล้าง Crystal และ Monster ก่อนที่ความแปรป่วนจะสร้างความโกลาหนไปมากกว่านี้"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกวาดล้างกับภัยที่กำลังก่อตัวขึ้น จงตั้งทีมนักรบจากหลากหลายเผ่าพันต่างไปด้วยความสามารถ แล้วเตรียมตัวให้พร้อมด้วยสิ่งของต่างๆ ทั้งอาวุธ เกราะ เครื่องประดับ ของใช้งาน ไปจนถึงทักษะการต่อสู้และเวทมน์ตต่างๆ ออกเดินทางเพื่อปราบ Monster, ทำลาย Vital Crystal และค้นหา Artifact ให้ได้มากที่สุด ซึ่งระหว่างทางอาจพบกล่องสมบัติ, Artifact หรือนักเดินทางที่จะซื้อขายของด้วยกับคุณ

About The Game:
Xenocrystalloid: The Eradications เป็นเกมแนว Rogue-Lite Party-based Action-RPG ที่เล่นเป็นสมาชิกนักรบรับจ้างที่มีหน้าที่ไปค้นหาแดนที่ถูกสุ่มขึ้นมาและทำลาย Crystal ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถให้ภัยอันตรายอย่างมากเมื่อพลังไม่เสถียน แต่การทำลาย Crystal เหล่านี้ไม่ง่ายนัก เพราะมันถูกปกคลุมไปด้วย Barrier ที่ต้องใช้วิธีการเฉพาะทางในการกำจัด ในการเล่นแต่ละรอบจะเริ่มเล่นใหม่แต่สามารถเล่นต่อเนื่องเพื่อรางวัล, สมบัตืที่งามขึ้น และยากขึ้น แต่ยังไงซะนักรบรับจ้างก็จะแข็งแกร่งขึ้น และแต้มของกลุ่มสามารถนำไปปล็ดล็อคความสามารถเพื่อใช้ในการค้นหาครั้งต่อไป

Features:
 • ต่อสู้อย่าง Free Style: หลากหลายไปด้วยอาวุธทั้งระยะใกล้และไกล เกราะและเครื่องประดับ ยาและของใช้ ทักษะและเวทมนต์ ทั้งนี้ด้วยการต่อสู้ที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
 • AI ยืดหยุ่น และความยากอย่างสมเหตุผล: การต่อสู้ของศัตรูจะตอบสนองต่อผู้เล่น และเน้นการเล่นแบบตอบสนอง มากกว่าการจำแล้วแก้ไม่ให้โดนตี และความยากจะขึ้นอยู่กับขนาดของ Party และในระดับยากๆ ศัตรูจะมีการตอบสนองที่ไวขึ้น, มีชุด Ability เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงค่าพลังทั่วไปที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
 • สุ่มด่านและเล่นเป็นรอบๆ: แต่ละรอบการค้นหา Vital Crystal ตัวเกมจะสุ่มจุดย่อยต่างๆมาเป็นห้องๆ จากห้องทั้งหมดที่ได้สร้างไว้มาจำนวนหนึ่งรวมกันเป็นด่านใหญ่ๆ 1 ด่าน แต่ละห้องอาจจะเป็นห้องเปล่าๆที่มีแต่ Trivial Crystal หรืออาจจะมีกล่องสมบัติ, Artifact, นักเดินทาง หรือเป้าหมายของเรา Vital Crystal
 • การทำลาย Crystal ไม่ใช่เรื่องง่าย: เพราะจะมี Barrier คลุมอยุ่ และการจะสลาย Barrier นั้นจะทำให้ Monster ในระแวกนั้นบุกกรูกันเข้ามา ในขณะที่ทีมต้องทำตามวิธีการที่ถูกต้องถึงจะสลาย Barrier ได้ และสำหรับ Vital Crystal นั้นจะต้องการพลังเสริมจาก Artifact ที่อยู่ในระแวกนั้นเพิ่มเติมในการทำลายและอย่างปลอดภัย ในขณะที่ Trivial Crystal ไม่มีภัยมากไม่จำเป็นต้องทำลาย แต่สามารถทุบเพื่อเอาเศษ Crystal ซึ่งเป็นสกุลเงินแห่งแดน Acthelms
 • เสี่ยงเพื่อรางวัลมากแต่พลาดหายหมด: การกระทำของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนห้อง, สลาย Barrier, ทำลาย Crystal ฯลฯ จะทำให้ศัตรูเก่งขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อทำลาย Vital Crystal เสร็จ ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะค้นหาต่อและทำลายต่อได้อีก แล้วจะทำให้รางวัลนั้นดียิ่งขึ้น แต่ถ้าหากผลาดท่าแล้วแพ้ละก็จะทำให้ Bonus หายไป
 • หลายอาชีพ หลายเผ่าพันธ์: เลือกเล่นหนึ่งในนักรบจากหลากหลายเผ่าพันธ์และต่างไปด้วยความสามารถ พัฒนาความสามารถของพวกเขาให้แข่งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านการ Level-Up และเลือกปรับแต่งความสามารถให้หลากหลายยิ่งขึ้นไป
 • ขยายคลังแสง: หลังจากที่ส่งเควสจากการทำลาย Vital Crystal แล้วก็สามารถใช้เงินรางวัลนั้นใช้จ่ายได้ทั้ง การนำสิ่งของเข้ามาเก็บ ปลดล็อคตัวละคร ปลดล็อคทักษะหรือเวทมนต์ และอื่นๆ
 • ร่วมเดินทางกับผู้อื่น: จ้างนักรบรับจ้างที่ต่างไปด้วยความสามารถได้ สูงสุด 6 ท่าน หรือร่วมกับนักรบผู้เล่นคนอื่นสูงสุด 5 ท่าน รวมกันได้ 7 ท่านต่อกลุ่ม
 • เรียนรู้ Lore และอดีตของแดน Acthelms ผ่านระบบการเล่น และสิ่งของต่างๆจากอดีต

รายระเอียดการเล่น
ผู้เล่นจะต้องค้นหาและทำลาย Vital Crystal ผ่านการสำรวจจุดย่อยต่างๆเรียกว่าห้อง ซึ่งตัวเกมจะสุ่มห้องจากห้องทั้งหมดที่ได้สร้างไว้มาจำนวนหนึ่งรวมกันเป็นด่านใหญ่ๆ 1 ด่าน ซึ่งจะต้องสลาย Barrier ที่ครอบไว้ Crystal ก่อน โดยการสลาย Barrier จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป และภายใน Barrier จะมี Crystal และอาจจะมีสิ่งของอื่นเช่น กล่องสมบัติ หรือ Artifact ที่จำเป็นใช้ในการทำลาย Vital Crystal

รายระเอียดของระบบ
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ในเกม และ นอกเกม
ในเกม หรือในณะที่เดินทางกวาดล้างจะมี
 • Level: เพิ่ม Attribute ให้ตัวละคร ซึ่งจะเพิ่มให้เอง แต่งต่างกันไปตามตัวละคร โดย Level นี้จะเท่ากันกับผู้เล่นคนอื่นและนักรบรับจ้างที่มาด้วย จะเพิ่มขึ้นเมื่อ EXP ถึงค่าที่กำหนด โดยได้จากการฆ่าศัตรู
 • Inventory: ของที่หล่นมาสามารถเก็บมาได้ โดยสิ่งของจะมีน้ำหนักอยู่ ซึ่งถ้าน้ำหนักเกินที่จุได้จะเดินช้าลง
 • Item: มีของสวมใส่ และของใช้งาน โดยของใส่จะแบ่งออกเป็น 3 อย่างคือ อาวุธ เกราะ และเครื่องประดับ สามารถโยนทิ้งได้ทุกเมื่อ
 • Ability: ทักษะใช้งานจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ลงพื้น และ ใส่เป้าหมาย โดยใช้วิธีการ Free Aim หรือ เลือกเล็งตามต้องการ
 • ระบบ Supply: ของใช้แต่ละชิ้นต้องใช้ Supply ถึงจะใช้งานได้ โดยแต่ละชิ้นจะใช้ Supply แตกต่างกันไป
 • ระบบ Enemy Power: เป็นค่าความเก่งของศัตรูโดยรวม โดยการกระทำต่างๆของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนห้อง, ทุบหรือทำลาย Crystal หรือการเก็บ Artifact จะทำให้ค่านี้เพิ่มขึ้น
 • ระบบ Incapacitate: เมื่อ HP เหลือ 0 ผู้เล่นจะล้มลงอยู่ในสถานะใกล้ตาย ระหว่างนี้ผู้อื่นสามารถเข้ามาช่วยได้ หรือจะใช้สิ่งของเพื่อช่วยตัวเองได้ 2 ครั้งต่อรอบ หากปล่อยไว้นานเกินผู้เล่นจะตายและต้องรอผู้เล่นอื่นเปลี่ยนห้องจึงจะสามารถเล่นต่อได้
 • ระบบ Durability: ของส่วนใส่ต่างๆมีค่าความคงทน ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆสิ่งของจะพังและใช้งานไม่ได้จนกว่าจะซ่อม
 • ระบบ Ability AP: Ability ที่ใช้ AP จะใช้ค่า AP ที่อยู่ในตัว Ability ก่อนแต่ถ้าไม่พอจะไปใช้ AP ของตัวละครเพิ่มด้วย

นอกเกม หรือหน้า Menu
 • Level: เพิ่ม Skill Points โดย EXP ได้จากการเล่นแต่ละรอบ
 • Point: เป็นเงินที่ได้จากการจบ Campaign (ส่ง Quest)
 • Vault: เป็นช่องเก็บของที่สามารถนำของจาก Inventory มาใส่ได้ โดยเอา Point แลกเข้ามาเก็บ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในเกมต่อๆไปได้ ช่องเก็บของนี้จะนับจำนวนชิ้นแทนน้ำหนัก
 • Ability & Perk: สกิลกดใช้ และ สกิลติดตัว สามารถเลือกไปได้อย่างละ 6 อย่าง โดยแต่ละอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความสามารถได้ (Mod) และ ทุกตัวละครสามารถใช้ทักษะได้เหมือนกัน
 • Store: ร้านค้า Point จะขายของใช้จำเป้นต่างๆ, บริการต่างๆ และปลดล็อค ตัวละคร หรือ ทักษะใหม่ๆ

การควบคุม
Keyboard + Mouse ปรับปุ่มได้ มีให้ปรับเยอะให้เข้ากับ Style การเล่นทุกๆคน ตั้งแต่ WSAD แบบทั่วไปหรือ แบบใช้แต่ Mouse เดินเหมือน Isometric Action-RPG ก็ได้

สร้างด้วย
[Image: esenthellogo.png]
Esenthel Engine


Download
Version 0.80.0
Download at Steam Greenlight
Reply
#2
เดด
เอาไว้ทำเครื่องเสร็จจะลองเล่นนะ *-*
Reply
#3
สุดยอด ครบรสเลย แพนด้าจ๊าก
เกมเพลยระบบเทพด้วย
[Image: btpni.jpg]
Reply
#4
Esenthel Engine ไม่เคยได้ยินเลยแฮะ
[Image: webboard%20signature1_zpskhtut2jg.png]
การทำอาหารที่อร่อยที่สุด และเดือดร้อนชาวบ้านมากที่สุด กำลังจะเริ่มขึ้น
Reply
#5
(05-27-2015, 03:35 PM)Mysticphoenix Wrote: Esenthel Engine ไม่เคยได้ยินเลยแฮะ

คิดว่าไม่แปลกนะครับ เพราะมันเน้น Coding (แถมใช้ C++ อีก) มากกว่าการใช้ Editor แล้วมันก็ยังไม่ดังเท่าไหร
Reply
#6
เเหล่มมากเลยครับ!!!!
Reply
#7
ได้อารมณ์เกม RPgฝรั่งจริงๆครับ
เป็น full 3D ที่ทำได้ดีเลยนะครับ
Show ContentSpoiler:
[Image: Signature-Ralph.png]
Reply
#8
เหมือนผมเคยดูเอ็นจิ้นนี้ผ่านๆในสตรีมอยู่นะ
[Image: 76561198134933497.png]
Show ContentFanPage:


Reply
#9
(05-27-2015, 03:22 PM)Exile Wrote: เดด
เอาไว้ทำเครื่องเสร็จจะลองเล่นนะ *-*
(05-27-2015, 03:30 PM)นิราจ Wrote: สุดยอด ครบรสเลย แพนด้าจ๊าก
เกมเพลยระบบเทพด้วย
(05-27-2015, 08:09 PM)tiwlymaster Wrote: เเหล่มมากเลยครับ!!!!
(05-27-2015, 08:52 PM)arkman Wrote: ได้อารมณ์เกม RPgฝรั่งจริงๆครับ
เป็น full 3D ที่ทำได้ดีเลยนะครับ
ผมจะทำให้ดียิ่งไปกว่านี้ครับ ทั้งเนื้อเรื่อง ระบบและเอฟเฟค แมวเบิกบาน
ส่วนตัวเกมคงอีกพักใหญ่จึงจะให้ลอง

(05-27-2015, 09:07 PM)Natsuki Wrote: เหมือนผมเคยดูเอ็นจิ้นนี้ผ่านๆในสตรีมอยู่นะ
เขาเพิ่ง Greenlit ได้ต้นเดือน แต่ Engine เป็นเดโมและต้องทำความเข้าใจหน่อยเลยโดน Negative เพียบ แต่ก็ดีเพราะได้ Steam API มาให้ใช้แล้ว
[-] The following 1 user says Thank You to KrysleQuinsen for this post:
  • นิราจ
Reply
#10
ดูแล้วน่าจะเป็นเกมสเกลใหญ่ระดับหนึ่งพอสมควรเลย ขอตั้งเตนท์รอสัมผัสตัวเกมจริงนะครับ ;w;b


Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)