Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[แคสเกมส์] The Gate : The Remnant Meomory
#11
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่9แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาลงดันท่อน้ำโรเรนกาน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
[-] The following 1 user says Thank You to MongonAF48DW for this post:
  • dreamknight
Reply
#12
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่10แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาลักลอบเข้าปราสาทโรเรนกาน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
[-] The following 1 user says Thank You to MongonAF48DW for this post:
  • dreamknight
Reply
#13
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่11แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาตบเอเลเมนต์ธาตุน้ำกาน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
Reply
#14
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่12แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาตบลูคอีกรอบกาน=w=

[b]เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=[/b]
Reply
#15
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่13แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาฟามยาวๆกาน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
Reply
#16
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่14แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาตามหาฐานทัพใหญ่กาน=w=

[b]เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=[/b]
Reply
#17
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่15แล้วนะงับ พาทนี้เราจะมาสู้กะตัวก็อปกาน=w=

[b]เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=[/b]
Reply
#18
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่16แล้วนะงับ พาทนี้เราจะไปเมืองศักดิ์สิทธิ์รูเม่กาน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
Reply
#19
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่17แล้วนะงับ พาทนี้เราจะไปตบบอสข้ามเวลกาน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
Reply
#20
เข้าสู่เกมส์The Gate : The Remnant Meomoryในพาทที่18แล้วนะงับ พาทนี้เราจะไปริคาเดลกาน=w=

เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมบวกคะแนนและไปคอมเม้นในยูทูปด้วยนะงับ^w^
สามารถติดตามพาทอื่นๆต่อได้ที่มู้นี้เลย=w=
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)