irpg Community

Full Version: (แก้ได้แล้ว)ถามการเขียนสคิปเดิน-วิ่ง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ถามการเขียนสคิปเคลื่อนที่แบบเดินและวิ่ง
ปรกติแล้วจะใช้คำสั่ง "keyboard_check" แล้วกำหนดปุ่มลงไป เพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ตามทิศทางที่กำหนดเนื่องจากเกมส์ที่กำลังทำอยู่ได้ออกแบบการเคลื่อนที่เป็น 2 แบบ คือ เดิน กับ วิ่ง การกำหนดให้เดินนั้นทำได้อย่างไม่มีปัญหา ติดตรงที่ การเคลื่อนที่แบบวิ่ง ซึ่งกำหนดให้ กด ทิศทาง 2 ครั้งเป็นการเคลื่อนที่ เช่น กดลูกศร ขวา+ขวา(ค้าง)ทำให้ตัวละครวิ่งไปทางขวา ปัญหาคือ จะเขียนคำสั่งอย่างไรนั้นเองครับ
คงต้องมีการหน่วงเวลาระหว่างการกดปุ่มทั้งสองครั้งมั้งครับ อันนี้ไม่เคยทำ

คงจะคล้ายการแดชของพวกเกมร็อคแมนใช่ไหมครับ
เกมเมกเกอร์ต้องรอให้ท่านอาร์คมาตอบแฮะถ้าเป็นRMทำได้ง่ายๆเลยด้วยคำสั่งตรวจเช็คเงื่อนไข
คงต้องกำหนดค่าตัวแปรน่ะครับ แบบว่าถ้ากดแบบย้ำๆให้ค่าตัวแปรถึงที่กำหนดไว้แล้วจะวิ่งได้ อะไรแบบนั้นน่ะครับ
ซึ่งอันที่จริงผมเขียนโปรแกรมไม่เป็นนะครับ อิๆ
ขอบคุณ : neozalord แนะนำการหน่วงเวลา
ขอบคุณ : natsukikung แนะนำคำสั่งตรวจเช็คเงือนไข
ขอบคุณ : arkman แนะนำการกำหนดตัวแปร

ที่เงียบหายไปเพราะไปปวดหัวกับการออกแบบการควบคุมตัวละครครับ
ที่กล่าวมานั้นถูกต้องหมดเลยครับ ตอนนี้ทำได้แล้วเลยมาขอบคุณเพื่อนๆ ที่แนะนำ
โจทย์มีอยู่ว่า ต้องการให้ตัวละครเดินและวิ่งโดยใช้คำสั่ง
ลูกศรพร้อมทิศทาง = เดิน เช่น เดินไปทางขวา ให้กด ลูกศรขวาค้าง
ลูกศร 2ครั้ง พร้อมทิศทาง = วิ่ง เช่น วิ่งไปทางขวา ให้กด ลูกศรขวา ลูกศรขวาค้าง

แนวคิด
ต้องการควบคุมตัวละครให้เดินไปทางซ้ายและขวา หลังจากปล่อยปุ่มลูกศรให้หน่วงเวลาเพื่อเช็ค
การกดปุ่มลูกศร ถ้ามีการกดซ้ำ ให้ตัวละครวิ่งไปตามทิศทางที่กด
ช่วงแรกผมต้องการหน่วงเวลา ผมไม่รู้ว่าใน GM มีคำสั่งหน่วงเวลาไหม ลองศึกษาจากเว็บนอก
ก็ไม่มีใครแนะนำการใช้คำสั่งหน่วงเวลา ผมเลยต้องสร้างขึ้นมาเองโดยกำหนดตัวแปรเพื่อเก็บค่าเวลา
หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งตรวจเช็คเงื่อนครับเป็นการตั้งค่า เช่น ค่าที่ 1 วิ่งไปทางขวา และ 2 วิ่งไปทางซ้าย
หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็น 1 หรือ 2 ครับ

ขอบพระคุณอย่างยิ่ง