Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
RMMV หน้าต่างสถิติการเล่น WindowStatistics
#1
WindowStatistics
Credit:
XthemeCore

เงื่อนไขการใช้งาน:
[Image: 88x31.png]
CC 4.0 - แสดงที่มา
สามารถแก้ไข ดัดแปลง และใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้ แต่ต้องให้เครดิต(แสดงที่มา)


Download:
อธิบายย่อๆ
Plugin นี้ ใช้ในการแสดงค่าสถิติการเล่นของผู้เล่น เวลาจบด่าน หรือ จบเกม (สามารถปรับแต่ง และใช้งานซ้ำได้)
[Image: 00.png]
วิธีติดตั้ง
1.นำไฟล์ WindowStatistics.js ไปใส่ไว้ใน โฟลเดอร์ js/plugins
2.เปิดใช้งานและตั้งค่า plugin ผ่าน Plugin Managerคำแนะนำ

วิธีการใส่ Plugin Command

1.สร้าง Event(เหตุการณ์) ขึ้นมา จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่่เหตุการณ์นั้น
2.ใส่คำสั่ง Plugin Command ตามรูปด้านล่าง (อยู่ด้านล่างสุด ของแถบที่ 3 )
[Image: image-036A_584940DB.jpg]
*** ใส่ได้ทีละคำสั่งนะครับ***

วิธีหาเลขไอดีของตัวแปร
1.เปิดที่ไหนก็ได้ที่มีหน้าต่างให้เลือกตัวแปร เช่นสร้าง Event ใหม่ แล้วใส่คำสั่ง Control Variables... เลือกตัวแปรจากตรง Single เป็นต้น
2.ที่หน้าต่างเลือกตัวแปรให้ดูหมายเลขตามรูป เอาหมายเลขนั้นมาใช้
[Image: 01.png]

วิธีหาเลขไอดีของไอคอน
1.ง่ายที่สุดคือ ไปที่ Database (หรือคลิกที่รูปฟันเฟือง [Image: icon.png] )
2.จากนั้นเลือก Items ดับเบิ้ลคลิกตรงที่ให้เปลี่ยนไอคอนของไอเทม จะขึ้นหน้าต่างเลือกไอคอนมา
3.ที่หน้าต่างเลือกไอคอน ให้คลิกที่ไอคอนที่ต้องการ แล้วดูหมายเลขที่ด้านล่างของหน้าต่างตามรูป เอาหมายเลขนั้นมาใช้
[Image: 02.png]วิธีใช้งาน
1.ตั้งค่าที่ Plugin Manager โดยไปที่ Plugin Manager แล้วเลือกPlugin WIndowStatistics จะมีหน้าต่าง ตามรูปนี้
[Image: 03.png]


2.จะเห็นว่า Parameters เป็นภาษาไทยหมดแล้ว ทำให้ง่ายต่อการแก้ไข แต่จะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้


การตั้งค่าใน Plugin Manager
Parameter หลัก
 1. ชื่อหัวหน้าต่าง => ข้อความส่วนหัวที่อยู่ด้านบนสุดหน้าต่าง
 2. ความยาวหน้าต่าง => ความยาวของหน้าต่าง (width)
 3. ตัวคั่น => ข้อความที่คั่นระหว่าง ชื่อตัวแปร กับ ค่าของตัวแปร ตามรูปนี้ (สามารถใส่เป็นข้อความ เช่น => ได้)
  [Image: 04.png]

 4. แสดงจำนวนเงิน => ใส่เป็น true หรือ false เพื่อกำหนดให้มีการแสดง/ซ่อน จำนวนเงินในหน้าต่าง
 5. ไอคอนจำนวนเงิน => ใส่เป็นเลขไอคอนของไอคอน(ดูวิธีหาเลขไอดีของไอคอนที่ คำแนะนำ) ที่ต้องการแสดงด้านหน้าคำว่า "จำนวนเงิน"
  ***ถ้าใส่เป็น -1 จะไม่มีการแสดงไอคอน และข้อความจะชิดขอบด้านซ้าย
  ถ้าใส่เป็น 0 จะไม่มีการแสดงไอคอน แต่ข้อความจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับแบบมีไอคอน***


 6. แสดงเวลาในการเล่น => ใส่เป็น true หรือ false เพื่อกำหนดให้มีการแสดง/ซ่อน เวลาที่ใช้ในการเล่นในหน้าต่าง
 7. ไอคอนเวลาในการเล่น => ใส่เป็นเลขไอคอนของไอคอน ที่ต้องการแสดงด้านหน้าคำว่า "เวลาที่ใช้" เหมือนกับการใส่ไอคอนจำนวนเงินParameter เสริม
นอกจากแสดงจำนวนเงินและเวลาในการเล่นแล้ว Plugin ตัวนี้ สามารถแสดงค่าตัวแปรเพิ่มได้อีกถึง 7 ตัวด้วยกัน แพนด้าจ๊ากซึ่งหากนำมาใช้ทั้งหมดจะได้หน้าต่างสถิติประมาณนี้ (ตัวแปรสามารถมีไอคอนได้ แต่ในภาพตั้งเป็นไม่แสดงไอคอนเท่านั้นเอง)
[Image: 05.png]

Parameter ของตัวแปรจะมีลักษณะตามรูปนี้
[Image: 06.png]
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (n แทนลำดับของตัวแปรที่แสดงได้มีตั้งแต่ 1-7)
 1. ตัวแปรที่ n => ใส่ไอดีของตัวแปรที่เก็บค่าที่เราต้องการแสดงไว้ (ดูวิธีหาเลขไอดีของตัวแปรที่ คำแนะนำ)
  ***ถ้าใส่เป็นค่าที่น้อยกว่า 1 ตัวแปรที่ n จะถูกซ่อนแทน
  (เหมือนใส่ค่า
  false ใน แสดงจำนวนเงิน/แสดงเวลาในการเล่น)***

 2. ชื่อตัวแปรที่ n => ชื่อที่สื่อถึงตัวแปร เช่น หากเก็บจำนวนการตาย ก็ใส่เป็น จำนวนการตาย เป็นต้น
 3. ไอคอนตัวแปรที่ n => ใส่เป็นเลขไอคอนของไอคอน ที่ต้องการแสดงด้านหน้าชื่อตัวแปร เหมือนกับการใส่ไอคอนจำนวนเงิน
การตั้งค่าผ่าน Plugin Command
ดูวิธีใส่ Plugin Command ที่ คำแนะนำ ดูคำสั่งของ Plugin Command ได้ที่ Help... ใน Plugin Manager
Plugin Command ใช้สำหรับตั้งค่า เปิด/ปิด หน้าต่างสถิติ หรือปรับแก้ค่าที่ต้องการแสดง ในระหว่างที่เกมดำเนินไป ทำให้เราสามารถแสดงหน้าต่างนี้ทุกครั้งที่จบด่านได้ โดยการปิดและเปิดหน้าต่างใหม่ จะทำการอัพเดทค่าตัวแปรต่างๆ (ถ้าเปิดค้างไว้จะไม่มีการอัพเดท)


Plugin Command
 1. WindowStats open=> เปิดหน้าต่างสถิติ
 2. WindowStats close=> ปิดหน้าต่างสถิติ
 3. WindowStats reset=> รีเซ็ตค่าที่แก้ไขให้กลับเป็นค่าตามที่ตั้งไว้ใน Plugin Manager แทน

 4. WindowStats set width w=> ตั้งความยาวหน้าต่างให้มีขนาด w
  ตัวอย่าง WindowStats set width 560


 5. WindowStats set colon c=>ตั้งตัวคั่นให้เป็นข้อความ c (ข้อความ c ห้ามมีการเว้นวรรค)
  ตัวอย่าง WindowStats set colon =>

 6. WindowStats set enabled gold b=>ให้มีแสดงจำนวนเงินหรือไม่ (b เป็น true หรือ false)
  ตัวอย่าง WindowStats set enabled gold false


 7. WindowStats set enabled playtime b=> ให้มีแสดงจำนวนเวลาในการเล่นหรือไม่ (b เป็น true หรือ false)
  ตัวอย่าง WindowStats set enabled playtime true


 8. WindowStats set icon gold id=> ตั้งไอคอนแทนของจำนวนเงิน (id เป็นเลขไอดีของไอคอน)
  ตัวอย่าง WindowStats set icon gold 220


 9. WindowStats set icon playtime id=> ตั้งไอคอนแทนของจำนวนเวลาในการเล่น (id เป็นเลขไอดีของไอคอน)
  ตัวอย่าง WindowStats set icon playtime 313 10. WindowStats set id var n i => ตั้งตัวแปรที่ต้องการแสดงในตัวแปรลำดับที่ n (n เป็นลำดับตัวแปร 1-7, i เป็นเลขไอดีของตัวแปร)
  ตัวอย่าง WindowStats set id var 2 26


 11. WindowStats set title var n name => ตั้งชื่อตัวแปรของตัวแปรลำดับที่ n (n เป็นลำดับตัวแปร 1-7, name เป็นข้อความ สามารถเว้นวรรคได้)
  ตัวอย่าง WindowStats set title var 1 จำนวนไม้,สินแร่ และ ดิน


 12. WindowStats set icon var n idตั้งไอคอนของตัวแปรลำดับที่ n
  (n เป็นลำดับตัวแปร 1-7, id เป็นเลขไอดีของไอคอน)

  ตัวอย่าง WindowStats set icon var 3 100
[Image: 76561198040918068.png]
[-] The following 5 users say Thank You to XthemeCore for this post:
  • dreamknight, ExMforward4, Nazuth, SnowSilver, splendith
Reply
#2
โอ้วว ประโยชน์หลายเด้อ !!
[Image: 1a7a8389b8.jpg][Image: wallpaper-exteen.jpg]
Reply
#3
คุ้นๆ นะท่าน อิอิ
+พหร +พหร
[-] The following 1 user says Thank You to splendith for this post:
  • XthemeCore
Reply
#4
(12-14-2016, 05:19 PM)splendith Wrote: คุ้นๆ นะท่าน อิอิ
+พหร +พหร

คุ้นๆ ใช่ไหมล่ะครับ อิๆๆๆ Derp มีคน request มาเลยเอามาทำ
[Image: 76561198040918068.png]
[-] The following 1 user says Thank You to XthemeCore for this post:
  • splendith
Reply
#5
ยอดไปเลย
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)