Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Search Forums

(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 3,259
» Latest member: STARandMOON STUDIO
» Forum threads: 2,904
» Forum posts: 28,237

Full Statistics

Online Users
There are currently 10 online users.
» 0 Member(s) | 10 Guest(s)

Latest Threads
โปรเจคต่อจากหมี Prana Arc...
Forum: Early Project Posting
Last Post: dokibaku
03-21-2019, 11:24 PM
» Replies: 16
» Views: 11,984
หนังสือเรื่องราวภูติผีปีศ...
Forum: Early Project Posting
Last Post: Jabberwocky
03-21-2019, 04:26 AM
» Replies: 26
» Views: 7,162
โปรเจครวมมิตรผู้กล้า : He...
Forum: Early Project Posting
Last Post: anime13master
03-20-2019, 08:47 PM
» Replies: 143
» Views: 97,562
[แคสเกมส์] Feeding Frenzy...
Forum: irpg Broadcasting Tower
Last Post: MongonAF48DW
03-18-2019, 07:56 PM
» Replies: 1
» Views: 55
Valiantia : มหาศึกเดสเพีย...
Forum: Ongoing Project
Last Post: standalonedev
03-17-2019, 07:20 PM
» Replies: 13
» Views: 4,085
[แคสเกมส์] The Gate : The...
Forum: irpg Broadcasting Tower
Last Post: MongonAF48DW
03-17-2019, 01:45 AM
» Replies: 33
» Views: 5,298
[ทฤษฎี] การปกครองโลกในรูป...
Forum: Town Square
Last Post: MongonAF48DW
03-17-2019, 01:42 AM
» Replies: 2
» Views: 175
[IRPG] คลังประวัติประจำบอ...
Forum: Town Square
Last Post: MongonAF48DW
03-11-2019, 12:42 PM
» Replies: 5
» Views: 2,205
[แคสเกมส์] Feeding Frenzy
Forum: irpg Broadcasting Tower
Last Post: MongonAF48DW
03-10-2019, 09:32 PM
» Replies: 0
» Views: 93
สารคดีองค์การวิชาชีพ สำหร...
Forum: Town Square
Last Post: waffle1190
03-05-2019, 01:00 PM
» Replies: 0
» Views: 117

 
  [ทฤษฎี] การปกครองโลกในรูปแบบต่างๆ
Posted by: MongonAF48DW - 03-11-2019, 12:45 PM - Forum: Town Square - Replies (2)

คำเตือน!!!

     กระทู้นี้มีระดับความกาวมากกว่า9,000 ท่านใดที่มีความจริงจังอย่างเกรี้ยวกราด ไม่สามารถแยกแยะโดยใช้เหตุผล และไม่สามารถรับสารกาวภาพรังสีได้ โปรดใช้วิจักรยานในการเสพความกาว และใช้หลักการประมวลผลถอดรหัสอัลกอริทึมด้วยCPU "คิด วิเคราะห์ แยกแยะ" หากมีท่านใดเสียชีวิตจากการรับสารกาวภาพตรังสีมากเกินไป ผมจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของท่าน เพราะถือว่าเราได้เตือนท่านไว้แล้ว[Image: 13.gif]

     "การครองโลก" แน่นอนว่าทุกท่านเคยคิดว่าอยากจะครองโลก และหากวันหนึ่ง ท่านได้มาซึ่งอำนาจที่มีโอกาสที่จะสามารถครองโลกนี้ได้ขึ้นมาล่ะ? เราจะไม่พูดถึงว่าเราจะครองโลกยังไง แต่เราจะพูดถึงว่าเราจะปกครองโลกรูปแบบใด การครองโลกมีหลายรูปแบบ แต่ผมขอยกตัวอย่างมาซัก3รูปแบบล่ะนะ[Image: 55.gif]

1.การครองโลกแบบ Lighting
เป็นการครองโลกที่มุ่งเน้นให้มีความเสียหายน้อยที่สุดและหวังผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในระยะยาว แต่จะไม่นับการควบคุมโลกแบบเบื้องหลังเช่นการควบคุมเศรษฐกิจหรือเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลก เพราะการปกครองโลกที่สมบูรณ์แบบต้องทำให้โลกทั้งใบเป็นประเทศเดียวและธงผืนเดียว การปกครองรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องได้มาจากสงครามเพียงอย่างเดียว หากสร้างสนธิสัญญารวมโลกให้ปกครองในรูปแบบเดียวกัน และเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์แทนชื่อประเทศ อาจจะทำให้สามารถรวมทุกประเทศต่างๆในโลกได้ในระยะยาว "ทุกคนในโลกคือมนุษย์ ไม่แบ่งประเทศ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทุกคนเท่าเทียมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดกาล"
คุณสมบัติของผู้ที่จะปกครองโลกในรูปแบบนี้
  - ทุกเผ่าพันธ์ุที่มีสติปัญญาสูงสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์(Humen),ปัญญาประดิษฐ์(Ai),พระเจ้า(God) หรือผู้มาจากนอกดาวเคราะห์โลก(Alien)
  - มีอุดมการณ์ที่อยากให้ทุกคนบนโลกเท่าเทียมกัน
  - มีคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมในระดับสูงสุด
  - เกิดและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ดี
  - ฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วไป มีระดับไอคิวสูง และมีทัศนคติที่ดี
  - มีความสามารถด้านจิตวิทยาในการควบคุมมนุษย์ได้
  - สามารถที่จะดำเนินการยึดครองโลกได้โดยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะทางทหาร ทางการทูต ทางศาสนา ทางเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ

2.การครองโลกแบบ Darkness
เป็นการครองโลกที่มุ่งเน้นให้มีความเสียหายมากที่สุด ลดจำนวนประชากร จัดระเบียบโลกใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง และหวังผลให้กลุ่มตนเองและพวกพ้อง หรือประเทศของตนได้ปกครองโลก โดยการทำลายล้างประเทศอื่นๆ รวมทั้งประชากร,วัฒนธรรม,อารยธรรม,ศาสนาอื่นที่เห็นต่างจากตนให้หมดสิ้น โดยรวมแล้วจะเป็นวิธีทางการทหาร ใช้ประโยชน์จากสงคราม ขีปนาวุธ มีอะไรใช้ได้เอาออกมาใช้ประโยชน์ให้หมด สิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงอารยธรรม,อนุสาวรีย์ประจำชาติ,ธงชาติ,ประวัติศาสตร์ ของประเทศอื่นที่ยึดมาได้ทำลายให้หมด ใครมีความสามารถจงล้างสมองเสียเพื่อไม่ให้ต่อต้านและนำมาใช้งาน ใครหน้าไหนขวางหูขวางตาไม่ต้องคิดมาก ฆ่าทิ้งก็พอ "ทุกคนในโลกต้องร้องเพลงชาติของเรา คนในเมืองอาณานิคมเป็นเพียงขี้ข้าทาสไร้สมองไว้ใช้แรงงานภายใต้เศษเท้าของเรา"
คุณสมบัติของผู้ที่จะปกครองโลกในรูปแบบนี้ 
  - ต้องเป็นเผ่าพันธ์ที่มีสติปัญญาสูง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์(Humen),ปัญญาประดิษฐ์(Ai),ปีศาจ(Devil) หรือผู้มาจากนอกดาวเคราะห์โลก(Alien)
  - มีอุดมการณ์ที่อยากให้ทุกคนบนโลกอยู่ในเงื้อมมือของตน  
  - มีความเป็นชาตินิยม(สูงสุด) แบ่งชนชั้น กิเลส เลวระยำ จิตใจต่ำทราม 
  - เกิดและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แย่ ถ้าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่า
  - ฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วไป มีระดับไอคิวสูง มีความรอบคอบ ระวังตัว มองโลกในด้านลบ
  - มีความสามารถด้านการล้างสมองในการควบคุมมนุษย์ได้ 
  - ควบคุมคนจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - กองทัพหรือขีปนาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
  - โดดเดี่ยวตลอดกาล ขาดความรักความอบอุ่น รู้สึกเหมือนไม่มีใครในโลกที่ต้องการ
  - มีจิตใจหรือประสาทที่ด้านโดยสมบูรณ์ ไม่อ่อนไหวต่อใคร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้อง,คนรัก,ครอบครัว หากมาขวางทางจะส่งไปตายอย่างเท่าเทียม
  - สามารถที่จะดำเนินการยึดครองโลกได้โดยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะทางทหาร หรืออื่นๆ

3.การครองโลกแบบ Genocide
เป็นการครองโลกที่มุ่งเน้นการกวาดล้างทำลายมนุษยชาติให้หมดไปจากโลกด้วยตัวคนเดียว(Solo Devastating Humans)ซึ่งแตกต่างจากDarknessตรงที่การครองโลกแบบDarknessใช้กองทัพลดจำนวนประชากรโลกและยึดมาเป็นทาส แต่การครองโลกแบบGenocideคือการฆ่าล้างมนุษย์ทั้งหมด และปกครองโลกด้วยตัวเอง(วิถีของDarkLord) หรืออาจจะทำเพื่อเอาทรัพยากรไป(วิถีของAlien) หรือคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ(วิถีของGod) หรือให้เผ่าพันธ์ุตัวเองปกครองโลกแทนมนุษย์(วิถีของAi)"มนุษย์มันก็แค่เศษขยะไร้ค่าเท่านั้นแหละ ขยะอย่างพวกมันไม่เหมาะกับโลกหรอก"
คุณสมบัติของผู้ที่จะปกครองโลกในรูปแบบนี้    
  - ต้องเป็นเผ่าพันธ์ที่มีสติปัญญาสูงที่ไม่ใช่มนุษย์ และมีพละกำลังหรือเทคโนโลยีระดับสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์(Ai),พระเจ้า(God),จอมมาร(DarkLord) หรือผู้มาจากนอกดาวเคราะห์โลก(Alien) 
  - มีอุดมการณ์ที่อยากจะทำลายมนุษย์ทุกคนให้หมดไป    
  - มีความรังเกลียดมนุษย์เข้ากระดูกดำ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้   
  - ถูกมนุษย์ทำลายความหวังจนสิ้น ผิดหวังในตัวมนุษย์จนถึงขั้นอยากลบให้หายไปจากประวัติศาสตร์
  - ฉลาดกว่ามนุษย์ มีระดับไอคิวสูง มองว่ามนุษย์ไม่คู่ควรกับโลกนี้
  - มีความสามารถในการต้านทานขีปนาวุธทุกชนิดได้
  - ล้างบางมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว    
  - มีจิตใจหรือประสาทที่ด้านโดยสมบูรณ์ ไม่อ่อนไหวต่อการร้องขอชีวิต เด็ดขาดไร้ปราณี ทำลายทุกคนอย่างเท่าเทียม
  - สามารถที่จะดำเนินการยึดครองโลกได้โดยสมบูรณ์

ท่านคิดว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองโลกในรูปแบบใดล่ะ[Image: 56.gif]

Print this item

  สารคดีองค์การวิชาชีพ สำหรับคนเรียนอาชีวะต้องดู
Posted by: waffle1190 - 03-05-2019, 01:00 PM - Forum: Town Square - No Replies


สารคดี unravel ที่ว่าด้วยเรื่องของความลำบาก เหนื่อยยาก และหน้าที่รับผิดชอบ ของเหล่านักเรียนที่ต้องมาแบกรับหน้าที่การดูแล องค์การวิชาชีพ ของนักเรียนอาชีวะศึกษา
หากไม่ดูแล ก็ตกกันทั้งสายชั้น 
วิชานี้จึงผ่านไปได้ แลกด้วยกับน้ำตา
 
ขอฝากสารคดีที่ทำด้วยครับ

Print this item

  build UmmoRPG แล้ว Fail ครับ แนะนำหน่อยครับ
Posted by: Gamer123 - 11-15-2018, 11:05 AM - Forum: Town Square - Replies (1)

ตอนนี้ผมกำลังจะย้ายโปรเจค Halloween เดิมมาใส่ใน UmmoRpg นะครับ ใช้ Unity 2017.4 LTS 
ลองทดสอบใน editor ก็ Play ได้ค่อนข้างสมบรูณ์ ตีมอนได้ ใช้สกิลได้ ซื้อขายของ เควสทำได้หมด ระบบเซฟก็ทำงาน ใช้ SQLite เป็น database
แต่พอลอง build แล้วก็ไม่สำเร็จครับ
UmmoRpg เป็น network ใช้ Unet และก็ plugin ชื่อ Mirror ที่ตัว Unet เก่าเลิกพัฒนาไปแต่เขาเอามาพัฒนาใหม่และใส่ใน asset ครับ
จะแก้ไขยังไงดีครับจะ Build ออกมาให้เป็น exe ทั้ง server และ client และเล่นแบบ offline
เอาแค่ Build ให้เล่นไฟล์ exe ได้ก่อนนะครับ

error ที่แจ้งมาครับ

 1. ArgumentException: The Assembly System.Configuration is referenced by System.Data
  ('Assets/uMMORPG/Plugins/SQLite/sqlite_common/System.Data.dll'). But the dll is not allowed to be included or could not be found.

  UnityEditor.AssemblyHelper.AddReferencedAssembliesRecurse (System.String assemblyPath, System.Collections.Generic.List`1 alreadyFoundAssemblies, System.String[] allAssemblyPaths, System.String[] foldersToSearch, System.Collections.Generic.Dictionary`2 cache, BuildTarget target) (at C:/buildslave/unity/build/Editor/Mono/AssemblyHelper.cs:140)
 2. Build completed with a result of 'Failed'
  UnityEngine.GUIUtilityTonguerocessEvent(Int32, IntPtr)
 3. UnityEditor.BuildPlayerWindow+BuildMethodException: 3 errors
  at UnityEditor.BuildPlayerWindow+DefaultBuildMethods.BuildPlayer (BuildPlayerOptions options) [0x0020e] in C:\buildslave\unity\build\Editor\Mono\BuildPlayerWindowBuildMethods.cs:181
    at UnityEditor.BuildPlayerWindow.CallBuildMethods (Boolean askForBuildLocation, BuildOptions defaultBuildOptions) [0x00065] in C:\buildslave\unity\build\Editor\Mono\BuildPlayerWindowBuildMethods.cs:88
  UnityEngine.GUIUtilityTonguerocessEvent(Int32, IntPtr)
Print this item

Sad สอบถามเรื่องการใช้ Unity ครับ
Posted by: Gamer123 - 11-04-2018, 12:19 PM - Forum: Town Square - Replies (6)

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยบอกหน่อยครับ

 1. ทำให้ unity editor มีตัวอักษรใหญ่ขึ้น 
  ที่ inspector มองยากทีเดียวครับ ยิ่งถ้าพิมพ์ภาษาไทยด้วยแล้วเจอวรรณยุกต์ซ้อนเข้าไปอีก พิมพ์หรือถูกยังตรวจไม่ได้เลยครับ
 2. มีใครใช้ asset dialogue system for unity บ้างครับ
  ผมหาวิธีให้แสดงชื่อตัวละครที่กำลังสนทนาตด้วยตัวแปรไม่ได้ครับ ช่วยแนะวิธีหน่อยครับ
  ตอนทำเกมส์ร่วมกิจฮาโลวีน จะลองใช้ของฟรี narrate เผื่อจะได้หาคนมาช่วยเขึยนบทแล้วไม่ต้องเสียเงิน 
  มาเจอบัคใช้ list ไม่ได้เลยต้องใช้ตัวจ่ายเงินแทน  แพนด้าจ๊าก
 3. ช่วยแนะนำ asset rpg ให้หน่อยครับ
  ตอนแรกจะใช้ asset Dungeon Breaker เป็นตัวหลักทำเกมส์ตอนนี้ กลายเป็น DEPRECATED แล้ว
  ใช้ร่วมกับ asset ใหม่ ๆไม่ได้ ทำตามคู่มือก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง เสียเวลาไปกับการปัญหาเยอะมาก
  เป็นไปได้เป็นระบบต่อสู้แบบ turn base จะดีมาก ๆ สร้างเกมส์เสร็จเซตให้เล่นมือเดียวได้ นอนเล่นสบาย :-)

  ที่จริงเป็น asset ที่ครบเครื่องเลยครับตัวนี้ มีทั้งระบบ level network quest skill combo แต่คงต้องทิ้งละ ยิ่งทำยิ่งปวดหัว   แพนด้าจ๊าก 

  ขอบคุณที่แนะนำครับ

Print this item

  1 มิย. 61 วันคล้ายวันสถาปนา irpg (9 ปีแล้ว)
Posted by: OP_Jum_RPG - 06-01-2018, 09:47 PM - Forum: Town Square - Replies (5)

บอร์ด IRPG ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2009
จนถึงตอนนี้ก็ 9 ปีแล้วครับ
ขอบพระคุณที่ยังอยู่ด้วยกัน ติดตามกันเสมอมา (ลอกตอนครบ 4 ปี มาเหอๆๆ)

*** ปีหน้า ครบ 10 ปี เตรียมจัดอีเวนท์ใหญ่ดีไหมนะ***

ใครยังอยู่บ้าง

ปล. ผมมาไม่ทันไทยแวร์ยุคแรกๆ
แต่จาก การสันนิษฐานในกระทู้นี้ ถ้านับยุคไทยแวร์ด้วย ก็เกือบ 16 ปีแล้ว

Print this item

  [สอบถาม] Meeting 2018-2019
Posted by: OP_Jum_RPG - 04-11-2018, 09:24 PM - Forum: Town Square - Replies (12)

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกแสดงความเห็นในกระทู้นี้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ที่นี่**************************************************
****************************************************
น่าเสียดายที่ปีที่แล้วบอร์ดเราไม่ได้จัดมีตติ้ง

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ที่จะเริ่มวางแผน

IRPG Meeting #6 (มีตใหญ่)

หรือ
IRPG Meeting #5.55+ (มีตย่อย)


ถามว่าต่างกันยังไง
ก็เหมือนนัดมานั่งคุยเล่นกัน อาจจะรวมถึงกินข้าว ไม่ได้จองห้องประชุม (หรืออาจเป็นตามงานอีเวนท์ต่างๆ)
ทุกอย่างเหมือนเดิม ลดสเกลลง มีรายงาน มีพรีเซนต์เกม อาจจะมีไลฟ์ เหมือนมีตใหญ่

อยากจะถามทุกท่านตั้งแต่เนิ่นๆว่าปีนี้สนใจจะมาเข้าร่วมกันไหมครับ

0. มีตใหญ่ หรือมีตย่อย
1. สะดวกช่วงใหน?
2. ช่วงเวลาที่อยากให้จัด (ตี 4 ครึ่ง 10 โมง ถึง 4 โมงเย็น เป็นต้น)
3. ค่าเข้างานที่สะดวกจ่ายประมาณเท่าใร? (100-200?)
4. สถานที่ที่สะดวกไป (หากมีแนะนำยิ่งดีครับ)
5. มีเกมที่คาดว่าจะนำเสนอหรือไม่
6. อยากได้กิจกรรมอะไรเพิ่มเติม ในระหว่างมีตติ้ง(เสนอได้ครับ)
7. ผู้ที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนสามารถแจ้งได้นะครับสถานที่ที่เล็งไว้
ตอนนี้เล็งที่ NE8T Space ราชเทวี (ที่เดียวกับมีต 5 / ปี 2016) ไว้ครับ
ไม่รู้เจ๊งไปยัง รู้สึกเพจเงียบแปลกๆ
NE8T ราชเทวี ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับ
เดี๋ยวถ้ามีความหวังว่าจะจัด +ยังหาที่หม่ไม่ได้ จะไปเซอร์เวย์ให้ละกัน

1. https://www.engupdate.com/content/3635/
BTS ราชเทวี

400 / ชม. 3000 / วัน

2. https://www.thaihometown.com/buildings/742282
BTS บางจาก
350 / ชม. 2900 / วัน

3. https://www.bbbyasifholding.com/
ฺBTS ช่องนนทรี
2200 ต่อวัน

มีตติ้งมีอะไร?
- พรีเซนต์เกม / ไหดอง
- พูดคุยเทคนิคการเขียนเกม และเทคนิคอื่นๆ
- จั่วยูกิ/แวนการ์ด และการ์ดอื่นๆ
- แต่งคอสเพลย์มาร่วมได้ (ถ้ากล้า)
- กิจกรรมอื่นๆ ตามแต่เวลาและสถานที่
- มีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมแน่นอน

บรรยากาศมีตติ้งครั้งที่แล้ว (ปี 2016)
http://irpg.in.th/thread-2977.html

[Image: mHYmkFY.jpg]


ตัวอย่างจากมีต 4.5

http://irpg.in.th/thread-2312.html

Print this item

  ผมอยากทำเกมขายด้วย RPG Maker ต้องทำอย่างไรครับ
Posted by: NeoManat - 04-09-2018, 04:46 PM - Forum: Town Square - Replies (2)

ผมสนใจทำเกม RPG Maker ขาย โดยคิดว่าจะลงพวก Steam  แต่ผมไม่เคยทำธุระกิจ และไม่ค่อยถนัดการเงินกับกฏหมายการค้าของไทย ผมจึงสงสัยในเรื่องต่อไปนี้

- การวางแผนการทำงาน (มางานประจำอื่นทำอยู่)
- การโปรโมดเกม
- การจดลิขสิทธิ์ (ลิขสิทธิ์ยี่ห้อ กับ ลิขสิทธิ์เกม)
- การใช้ Resource ของคนอื่นที่บอกว่าใช้ฟรีได้
- การปล่อย Demo
- การหา Beta tester

ผมมีเว็บ Wordpress (http://projectpowalan.com/) ที่จะใช้คู่กับการทำงาน แต่ไม่รู้ว่าต้องปรับหรือจดทะเบียนอะไรไหม (ปกติลง Game Walkthrough ใน Youtube)

Print this item

  เลือก 2 คนให้มาปกป้องคุณ แล้วที่เหลือจะมาตามล่าคุณ
Posted by: Ozzy - 03-22-2018, 12:19 AM - Forum: Town Square - Replies (7)

มาเล่นกันครับ เลือก 2 คนให้มาปกป้องคุณ แล้วที่เหลืออีก 7 คนจะมาตามล่าคุณในเวอร์ชั่นตัวละครจากเกมใน IRPG 


[Image: h53ndja.jpg]

1. ฮีโร่ จาก Treasure of Dragoon
2. เรน จาก Revenant Gods
3. สเวน จาก Fabella Academia
4. ชาตรี จาก ชาตรียอดกุ๊ก
5. ปังคุง จาก Prana Arcadia
6. ไบรอัน จาก ไบรอันผจญภัย
7. ฮอว์ค จาก Robot battle 3 Assembly war
8. เซริก้า จาก DNA Hearts
9. ทาร์กอนเต้ จาก Guardian Tales

ถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นใคร มีความสามารถอะไรแนะนำให้ลองไปโหลดเกมเหล่านี้เล่นดูนะครับ คัดมาแล้วมันส์ทุกเกม

ปล. ตั้งแต่ Photobucket หิวเงินแล้วรูปล่มไปนี่หารูปยากมาก....
ปล.2 จริงๆยังมีตัวละครอีกหลายตัวที่น่าสนใจ อยากทำหลายๆเซตด้วย แต่หารูปไม่ได้ ติดต่อเจ้าตัวไปเขาก็ไม่รับแอด 5555
ปล.3 ผมขอเน้นตัวละครที่ออกแบบเป็น Original นะครับ ตัวละครแบบที่โหลดจากเวป หรือใช้ RTP ผมขอละไว้ละกันเนอะ...
ปล.4 เกมที่ยังไม่เคยออกเดโมหรือตัวเต็มก็ขอละไว้ละกันเนอะ...

Print this item

  [IRPG] Top 20 กระทู้ที่มียอดวิวมากที่สุด & Top 20 กระทู้ที่มีโพสต์มากที่สุด
Posted by: Mikichan - 03-12-2018, 01:14 AM - Forum: Town Square - Replies (1)

เมื่อปีที่แล้วมิกิได้เขียนกระทู้รวบรวมสถิติเพี้ยน ๆ สุดแสนจะคิดได้ไปแล้วกับกระทู้ "[IRPG] Top 15 อีโมจิที่ถูกใช้มากที่สุดในกล่องแชท & Top 3 สุดยอดนักครองแชทแห่งเดือน" หลังจากการนั่งนับสถิติครั้งนั้นทำเอาปวดตาไปพักใหญ่เลยทีเดียว วันนี้มิกิได้รับข่าวดีว่ากระทู้ "มาแก้ปัญหาภาษาไทยใน RPG Maker MV กันเถอะ (วรรณยุกต์ซ้อน, ปัญหาสระอำ, ญ/ฐ+สระอู)" ของมิกิมียอดวิวถึง 10,000 ครั้งแล้ว เป็นปลื้ม ตอนนี้มิกิเลยเกิดสงสัยอะไรเพี้ยน ๆ ขึ้นมาว่าแล้วกระทู้ที่มียอดวิวมากที่สุดคือกระทู้อะไร? และกระทู้อะไรมียอดโพสต์มากที่สุด? วันนี้มิกิจึงได้ออกปฏิบัติการนับสถิติอันแสนปวดตาขึ้นมาอีกครั้ง!

เนื่องจากมีผู้เข้าบอร์ดตลอดเวลา ทำให้สถิติอาจมีความคลาดเคลื่อนระหว่างการเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นมิกิจึงใช้วิธีเปิดแต่ละหมวดพร้อมกันทั้งหมดโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อให้สถิติมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด แล้วจึงค่อยมานับสถิติหลังจากโหลดหน้าเพจของแต่ละหมวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยระหว่างที่เก็บสถิติจะไม่มีการ refresh หน้าเพจใด ๆ เลย


เก็บสถิติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 22.58 น. ใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด 1 นาที 15 วินาที
(สถิติจะคลาดเคลื่อนเมื่อมีคนเปิดดูกระทู้ภายในระยะเวลา 1 นาที 15 วินาทีนี้ ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยมากจนไม่มีนัยสำคัญ)


Top 20 กระทู้ที่มียอดวิวมากที่สุดในบอร์ด IRPG

อันดับที่ชื่อกระทู้ผู้เขียนกระทู้หมวดยอดวิว (ครั้ง)
1[กิจกรรม] irpg Project "Forward Progress" 2012LuZiActivity Center339,361
2Revenant Gods - Ragnarok Chronicles - / ประกาศเลื่อนเดโม่LuZiOngoing Project317,349
3The Gate : The Remnant Memory ตัวเต็ม มาแล้วคร้าบบบAgentMolderCompleted Project287,493
4ตอนนี้กำลังทำงานอะไรกับโปรเจกต์ของเราอยู่?LuZiOngoing Project226,514
5[FULL GAME] Prana Arcadia : The Cursed Stigmataanime13masterCompleted Project214,629
6[Game Screenshot Thread] มาโชว์ภาพในเกมกันดีกว่าTenesOngoing Project199,045
7ปีศาจสีขาว!DemonkingCompleted Project182,416
8IRPG Art community สำหรับฝึกวาด [ปิดคอมมูแล้วจ้า]NazuthArt Square158,030
9Treasure of Dragoon [Update 16/11/2012]B.o.N.Ongoing Project141,017
10เทกระจาดภาพที่วาด อัพเดท 9/6/2016LuZiArt Square128,762
11[Profile] เก็บข้อมูลสมาชิก irpgRhenIntroduction & Farewell120,050
12[กิจกรรม] มาวาด Fanart กันเถอะ!! [อัพเดทประกาศผลการสุ่มรายชื่อนักวาด 21/10/2555]B.o.N.Activity Center106,003
13Change Fate -Hopeless Desire- (ประกาศดองไร้กำหนด หน้า13)MaryOngoing Project103,647
14Bounty Apprentice [Full Game Now Available !]AuthorCompleted Project100,555
153D collection (ปั้นหุ่นซะส่วนมาก)arkmanArt Square100,377
16[Full Game] Chalot : Story In The HospitalCulsInSubCompleted Project95,870
17[กิจกรรม] มาเปิดโลก IRPG World กันเถอะ!!B.o.N.irpg World Collectives95,010
18Fabella AcademiaGrieverCompleted Project92,700
19[Moving Forward]A Bear Tales : เรื่องรั่วๆของหมีพูดได้ ปล่อยตัวเต็มแล้วจ้า!dokibakuCompleted Project90,222
20มาทำเกมกันเป็นทีมเถอะ! Project 1 Virgin knight [ถึงด่านที่3แล้ว]arkmanArt Square89,500

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศใน Top 20 กระทู้ที่มียอดวิวมากที่สุดในบอร์ด IRPG ได้แก่... ท่านลู (LuZi) กระทู้ของท่านลูติด 20 อันดับแรกถึง 4 กระทู้ มียอดวิวรวมกันถึง 1,011,986 ครั้ง! กระทู้ของท่านลูนำโด่งจากอันดับที่ 2 อย่างท่านบอน (B.o.N.) ไปอย่างขาดลอย โดยกระทู้ของท่านบอนติด 20 อันดับแรก 3 กระทู้ มียอดวิวรวมกัน 342,030 ครั้ง ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ AgentMolder ถึงแม้กระทู้ของ AgentMolder จะติด 20 อันดับแรกเพียงแค่กระทู้เดียว แต่กระทู้นั้นก็มียอดวิวถึง 287,493 ครั้ง

กลับมาที่กระทู้ต้นปัญหาที่ทำให้มิกิต้องตาลายนั่งนับสถิติอยู่ตั้งนาน กระทู้ "มาแก้ปัญหาภาษาไทยใน RPG Maker MV กันเถอะ (วรรณยุกต์ซ้อน, ปัญหาสระอำ, ญ/ฐ+สระอู)" ของมิกิ (Mikichan) มียอดวิว 10,014 ครั้ง จัดเป็นกระทู้ที่มียอดวิวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 332 ถ้าไม่เคยรู้สถิติมาก่อนจะคิดว่า 10,000 วิวนั้นเยอะมากแล้ว แต่พอเทียบกับสถิติดูแล้วได้อันดับที่ 332 กลายเป็นว่ากระทู้ต้นปัญหานี้กลายเป็นแค่เม็ดทรายไปเลยTop 20 กระทู้ที่มีโพสต์มากที่สุดในบอร์ด IRPG

อันดับที่ชื่อกระทู้ผู้เขียนกระทู้หมวดจำนวนโพสต์
1[กิจกรรม] irpg Project "Forward Progress" 2012LuZiActivity Center563
2IRPG Art community สำหรับฝึกวาด [ปิดคอมมูแล้วจ้า]NazuthArt Square418
3ตอนนี้กำลังทำงานอะไรกับโปรเจกต์ของเราอยู่?LuZiOngoing Project372
4Revenant Gods - Ragnarok Chronicles - / ประกาศเลื่อนเดโม่LuZiOngoing Project296
5The Gate : The Remnant Memory ตัวเต็ม มาแล้วคร้าบบบAgentMolderCompleted Project271
6[FULL GAME] Prana Arcadia : The Cursed Stigmataanime13masterCompleted Project260
7[Game Screenshot Thread] มาโชว์ภาพในเกมกันดีกว่าTenesOngoing Project222
8เทกระจาดภาพที่วาด อัพเดท 9/6/2016LuZiArt Square168
9[กิจกรรม] มาทำ IRPG card game กันเถอะ!!!B.o.N.Activity Center147
10[กิจกรรม] มาวาด Fanart กันเถอะ!! [อัพเดทประกาศผลการสุ่มรายชื่อนักวาด 21/10/2555]B.o.N.Activity Center145
11โปรเจครวมมิตรผู้กล้า : Hero Saga (ชื่อชั่วคราว)anime13masterEarly Project Posting142
12[กิจกรรม] มาเปิดโลก IRPG World กันเถอะ!!B.o.N.irpg World Collectives137
13[Moving Forward]A Bear Tales : เรื่องรั่วๆของหมีพูดได้ ปล่อยตัวเต็มแล้วจ้า!dokibakuCompleted Project135
14Change Fate -Hopeless Desire- (ประกาศดองไร้กำหนด หน้า13)MaryOngoing Project129
15Treasure of Dragoon [Update 16/11/2012]B.o.N.Ongoing Project127
16มาทำเกมกันเป็นทีมเถอะ! Project 1 Virgin knight [ถึงด่านที่3แล้ว]arkmanGame Maker Engine School120
17[กิจกรรม] irpg Moving Forward (ประกวดสร้างเกมส์ครั้งใหญ่ของบอร์ด IRPG)LuZiActivity Center116
183D collection (ปั้นหุ่นซะส่วนมาก)arkmanArt Square115
19มาโชว์ Desktop ของพวกท่านกันเถิด (โหลดโหด!)Neoz KahoTown Square110
20เปิดคลังภาพวาดส่วนตัว [ประมวลภาพวาดตลอดทั้งปี]NazuthArt Square101

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศใน Top 20 กระทู้ที่มีโพสต์มากที่สุดในบอร์ดได้แก่... ท่านลู (LuZi) กระทู้ของท่านลูติด 20 อันดับแรกถึง 5 กระทู้ มีโพสต์รวมกันถึง 1,515 โพสต์! กระทู้ของท่านลูนำโด่งจากอันดับที่ 2 อย่างท่านบอน (B.o.N) ไปอย่างขาดลอย โดยกระทู้ของท่านบอนติด 20 อันดับแรก 4 กระทู้ มีโพสต์รวมกัน 556 โพสต์ ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ท่านนัต (Nazuth) กระทู้ของท่านนัตติด 20 อันดับแรก 2 กระทู้ มีโพสต์รวมกัน 519 โพสต์

ส่วนกระทู้เจ้าปัญหาที่ทำให้ต้องมานับสถิตินี้อย่างกระทู้ "มาแก้ปัญหาภาษาไทยใน RPG Maker MV กันเถอะ (วรรณยุกต์ซ้อน, ปัญหาสระอำ, ญ/ฐ+สระอู)" ของมิกิ (Mikichan) มีโพสต์เพียงแค่ 12 โพสต์ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกระทู้ทั่วไป ดังนั้นจะไม่จัดอันดับกระทู้เจ้าปัญหานี้กับอันดับกระทู้ที่มีโพสต์มากที่สุด---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถ้าสังเกตดูจากการจัดอันดับทั้งสองแล้วจะเห็นว่ามีเพียงไม่กี่หมวดที่มีกระทู้ติด 20 อันดับแรก แสดงว่าหมวดของกระทู้มีผลต่อยอดวิวและโพสต์ หมวดที่มียอดวิวและโพสต์มากคือหมวด Activity Center, Art Square, Ongoing Project และ Completed Project สำหรับหมวด Activity Center และ Art Square พออธิบายได้ว่าเป็นหมวดที่มีการพูดคุยในกระทู้มาก มีการวิจารณ์ ติชม ส่งผลงานในกระทู้ ส่วนหมวด Ongoing Project และ Completed Project อธิบายได้ว่าเป็นหมวดเกี่ยวกับการแจกเกม ซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมมากกว่าสร้างเกม ผู้คนจึงแห่กันมาที่กระทู้แจกเกมอย่างหมวด Completed Project และมาเสพกระทู้ขายฝันอันแสนหวานที่หมวด Ongoing Project


สรุปสุดท้ายแล้ว...

ท่านลู (LuZi) เป็นผู้ชนะใน 20 อันดับกระทู้ทั้งสองรางวัลเลย กระทู้ของท่านลูที่ติด 20 อันดับมียอดวิวรวมกันทั้งหมดถึง 1,011,986 ครั้ง! และมีโพสต์รวมกันทั้งหมด 1,515 โพสต์! นำโด่งจากอันดับที่ 2 ด้วยจำนวนที่มากกว่าถึง 3 เท่าทั้งสองรางวัล กล่าวได้ว่าท่านลูเป็นสุดยอดผู้เขียนกระทู้ประจำบอร์ด IRPG กระทู้ของท่านลูสุดยอดอย่างไม่มีใครเทียบได้เลยจริง ๆ งานนี้ขอปรบมือให้ท่านลูดัง ๆ เลย Angry Citizen Kane Clapยังมี "สถิติเกี่ยวกับบอร์ด IRPG สุดทึ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน" เรื่องอื่นอีกนะ...
[IRPG] Top 15 อีโมจิที่ถูกใช้มากที่สุดในกล่องแชท & Top 3 สุดยอดนักครองแชทแห่งเดือน

Print this item

  [IRPG] คลังประวัติประจำบอร์ด IRPG
Posted by: Mikichan - 03-08-2018, 09:44 PM - Forum: Town Square - Replies (5)

ที่มาของการก่อตั้งคลังประวัติแห่งนี้

Show ContentSpoiler:


คำที่ใช้ในคลังประวัติแห่งนี้

Show ContentSpoiler:


วันที่ก่อตั้งคลังประวัติ : 8 มีนาคม 2018
ปรับปรุงคลังประวัติครั้งล่าสุด : 18 มีนาคม 2018


สารบัญคลังประวัติ

ตอนที่/บทที่ : หัวข้อ ------> (#ความคิดเห็นที่)
PART I : กว่าจะมาเป็น IRPG ------> (#1)
------Chapter 1 : ชุมชน TRMC ต้นกำเนิดเหล่าสาวก RM ------> (#1)
------Chapter 2 : การล่มสลายของ TRMC ------> (#1)
------Chapter 3 : การแตกตัวของสมาชิก TRMC ------> (#1)
PART II : ยุคทองของ IRPG ------> (#2)
------Chapter 4 : ก่อนยุคทองของ IRPG ------> (#2)
------Chapter 5 : บรรยากาศในยุคทอง ------> (#2)
------Chapter 6 : กิจกรรมในยุคทอง ------> (#2)
PART III : IRPG สู่ช่วงขาลง ------> (#2)
------Chapter 7 : บรรยากาศในช่วงขาลง ------> (#2)
------Chapter 8 : กิจกรรมในช่วงขาลง ------> (#2)
PART IV : เหตุการณ์ร่วมสมัยของ IRPG ------> (#2)
------Chapter - : ---
PART V : ประมวลตลอดช่วงอายุ IRPG ------> (#3)
------Chapter - : ---
Appendix
------สำรองเกมเก่าจาก TRMC ------> (#5)PART I : กว่าจะมาเป็น IRPG

Chapter 1 : ชุมชน TRMC ต้นกำเนิดเหล่าสาวก RM

(ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 มีนาคม 2018)

สมัยก่อนอินเทอร์เน็ตบ้านทั่วไปยังไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ แหล่งข้อมูลออนไลน์สมัยนั้นจึงเป็นเพียงข้อมูลบนหน้าเว็บเพจธรรมดา คนทั่วไปสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลออนไลน์ได้ แต่ยังไม่สามารถพูดคุยสอบถามอะไรกันได้ พออินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาอีกขั้น ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ ตอนนั้นจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า "เว็บบอร์ด" ขึ้นมา ผู้ใช้งานเว็บบอร์ดสามารถ "ตั้งกระทู้" เพื่อถามคำถามที่ตนเองสงสัยแล้วให้ผู้ใช้งานคนอื่นมาตอบคำถามได้ ภายหลังกระทู้ถูกนำไปใช้เพื่อพูดคุยสาระทุกข์สุขดิบทั่วไปที่นอกเหนือจากการตั้งคำถามเพียงอย่างเดียว เว็บบอร์ดจึงถือว่าเป็นแหล่งชุมชนออนไลน์ที่ผู้คนจา่กหลากหลายที่ได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความสนใจกัน

TRMC (Thaiware RPG Maker Community) เป็นเว็บบอร์ดแห่งแรกของไทยที่เกี่ยวกับ RM (RPG Maker) [สัน.] ภายในบอร์ด TRMC มีการสอนใช้โปรแกรม RM, พูดคุยเกี่ยวกับ RM, จัดกิจกรรมประกวดสร้างเกม [ปฐม. link], นำเกมที่ตนเองสร้างมาแจก [ปฐม. link] และพูดคุยเกี่ยวกับตัวบอร์ด TRMC เอง [ปฐม. link] ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการจัดมีตติ้งนัดเจอกันประจำบอร์ด TRMC อีกด้วย [ปฐม. link, ปฐม. link]

บอร์ด TRMC ไม่ได้แยกเป็นบอร์ดอิสระของตนเอง แต่จัดเป็นหมวดหมู่หนึ่งของบอร์ด Thaiware Community [ทุติย. link] แต่เนื่องจากการยกเลิก Thaiware Community ทำให้ปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงหมวดหมู่ TRMC ได้อีกต่อไป กระทู้ต่าง ๆ ในบอร์ด TRMC ต้องเข้าถึงผ่าน Thaiware Community เก่า [link] และเว็บบันทึกข้อมูลอย่าง web.archive.org เท่านั้น [link] การสืบหาหลักฐานที่ทำได้ยากนี้ทำให้ไม่สามารถระบุวันที่ก่อตั้งบอร์ด TRMC ได้อย่างชัดเจน แต่จากบันทึกของ web.archive.org สามารถระบุได้อย่างคร่าว ๆ ว่าบอร์ด TRMC ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2002 โดยมีกระทู้ "Thaiware RPG Maker Community" ของ Gink เป็นกระทู้แรกของบอร์ด TRMC [สัน. link]

บอร์ด TRMC มีความรุ่งเรืองมากในช่วงปี 2008 - 2010 [สัน.] มีสมาชิกขาประจำในบอร์ดมากมาย บรรยากาศของบอร์ด TRMC ในตอนนั้นมีสีสัน ร่าเริง และมีความเป็นกันเอง มีกิจกรรม, กระทู้สอนใช้งาน RM, กระทู้สอบถาม และกระทู้พูดคุยทั่วไปอยู่เป็นจำนวนมาก [สัน.]


Chapter 2 : การล่มสลายของ TRMC

(ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 มีนาคม 2018)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2009 ท่านอควาหรือ AquaCS4 ในบอร์ด TRMC ได้ก่อตั้งบอร์ด RM ขึ้นอีกแห่งหนึ่งชื่อว่า IRPG โดยหวังว่าบอร์ดใหม่แห่งนี้จะเป็นบอร์ด TRMC แห่งที่สอง [ปฐม. link, ทุติย. link

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2010 ได้มีกระทู้ "[เร่งด่วน] ว่าด้วยอนาคต TRMC" ของ AquaCS4 โดยระบุว่าบอร์ด TRMC ไม่มีผู้ดูแลบอร์ดมาสักพักหนึ่งแล้ว และมีสแปมบุกเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของบอร์ด TRMC จึงมาสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในบอร์ด TRMC ว่าควรปิดบอร์ดถาวรหรือไม่ สมาชิกส่วนใหญ่เข้ามาตอบเห็นด้วยกับการปิดบอร์ด TRMC ถาวร [ปฐม. link] จึงทำให้บอร์ด TRMC ต้องปิดตัวลงไปตลอดกาล [สัน.]

จากบันทึกของ web.archive.org สามารถระบุได้อย่างคร่าว ๆ ว่าบอร์ด TRMC ปิดตัวลงระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2011 - 23 กุมภาพันธ์ 2011 [ทุติย. link, ทุติย. link] สรุปว่าบอร์ด TRMC ได้เปิดตัวเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี 5 เดือน - 8 ปี 8 เดือน [สัน.]


Chapter 3 : การแตกตัวของสมาชิก TRMC

(ปรับปรุงครั้งล่าสุด 8 มีนาคม 2018)

ภายหลังจากการล่มสลายของบอร์ด TRMC สมาชิกขาประจำในบอร์ด TRMC มีความผูกผันกับบอร์ด TRMC เป็นอย่างมาก พยายามทำอย่างไรก็ได้ให้บรรยากาศอบอุ่นของบอร์ด TRMC กลับมาอีกครั้งหนึ่ง สมาชิกขาประจำจึงได้แตกตัวออกเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม ผู้นำของกลุ่มต่าง ๆ ได้ก่อตั้งบอร์ด RM แห่งใหม่ขึ้นโดยหวังว่าจะทำให้บอร์ดของตนเองจะเป็นบอร์ด TRMC แห่งที่สองให้ได้ ทำให้มีบอร์ด RM ใหม่เกิดขึ้นเต็มไปหมด เรียกได้ว่าเป็น "Boom Era" ของบอร์ด RM ที่เป็นภาษาไทยเลยทีเดียว บอร์ดแต่ละบอร์ดนั้นมีสมาชิกผู้ที่ติดตามผู้นำกลุ่มเข้าไปในบอร์ดด้วย และพยายามทำให้บอร์ดนั้นรุ่งเรืองจนกลายเป็นบอร์ด TRMC แห่งที่สอง เนื่องจากสมาชิกในแต่ละบอร์ดเคยเป็นสมาชิกเก่าของบอร์ด TRMC มาก่อน ทำให้สมาชิกแต่ละคนมีความผูกพันกัน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายร่วมกันคือสร้างบอร์ด TRMC แห่งที่สอง แต่เพราะไม่มีใครยอมเสียสละปิดบอร์ดของตนเองเพื่อผลักดันบอร์ดอื่นให้รุ่งเรืองเป็นบอร์ด TRMC ทำให้สมาชิกหลายคนจำใจต้องเป็นสมาชิกของบอร์ด RM หลายบอร์ดพร้อมกันจนกลายเป็นว่าไม่มีบอร์ดไหนมีความเจริญรุ่งเรืองแซงหน้าบอร์ดอื่นไปได้ ผลลัพธ์สุดท้ายจึงทำให้วงการบอร์ด RM ในไทยถึงช่วงอิ่มตัวและช่วงเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว

บอร์ด RM ในไทยทีผ่านช่วงเสื่อมถอยและรอดมาได้อย่างมั่นคงมีเพียงสองบอร์ดใหญ่เท่านั้นคือบอร์ด IRPG และบอร์ด GWTH (Gameworldth) ทั้งสองบอร์ดมีข้อได้เปรียบที่สร้างความได้เปรียบเหนือบอร์ดอื่นจนผ่านช่วงเสื่อมถอยมาได้ ข้อได้เปรียบของบอร์ด IRPG คือบอร์ด IRPG ถูกก่อตั้งขึ้นก่อนการล่มสลายของบอร์ด TRMC หนึ่งปี ทำให้มีระยะเวลาในการดึงดูดสมาชิกเข้าบอร์ดได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้สมาชิกอาวุโสหลายคนจากบอร์ด TRMC ต่างก็ยอมรับให้บอร์ด IRPG เป็นบอร์ด TRMC แห่งที่สอง ส่วนบอร์ด GWTH ใช้ระบบบอร์ดไม่แตกต่างจากบอร์ด RM บอร์ดอื่น ๆ แต่ข้อได้เปรียบของบอร์ด GWTH คือรวบรวมเนื้อหาสอนสร้างเกม RM เบื้องต้นและสมาชิกแจกเกมของตนเองเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ดึงดูดผู้ที่สนใจสร้างเกมมือใหม่ได้มาก สาเหตุเหล่านี้จึงเป็นรอยแบ่งระหว่างบอร์ด IRPG กับบอร์ด GWTH ที่ข่มกันไม่ลง ไม่มีบอร์ดใดที่สามารถอยู่เหนืออีกบอร์ดหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ทั้งสองบอร์ดนี้ผ่านช่วงเสื่อมถอยมาได้ด้วยกัน

บอร์ด IRPG เป็นแหล่งรวมสมาชิกอาวุโสหลายคนจากบอร์ด TRMC เดิม เน้นสร้างบรรยากาศแบบ TRMC และเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการสร้างเกมมาก่อนแล้ว ทำให้เนื้อหาในบอร์ด IRPG ส่วนใหญ่เป็นการสร้างเกมระดับสูงมากกว่าการสร้างเกมเบื้องต้น ส่วนบอร์ด GWTH เป็นแหล่งรวมนักสร้างเกมมือใหม่ มีเนื้อหาสอนสร้างเกมเบื้องต้นเป็นจำนวนมาก สมาชิกในบอร์ดสร้างเกมของตนเองแล้วนำมาแจกในบอร์ด GWTH หลายเกมจึงดึงดูดผู้คนจากนอกบอร์ดได้มากมาย แต่เพราะบอร์ดมีสมาชิกใหม่อยู่มากจึงทำให้บรรยากาศแบบ TRMC ไม่เข้มข้นเท่าไร

กล่าวโดยสรุปแล้วบอร์ด IRPG และบอร์ด GWTH ถือว่าเป็นบอร์ด TRMC แห่งที่สองร่วมกันทั้งคู่ เนื่องจากไม่มีบอร์ดใดสามารถอยู่เหนือกว่าบอร์ดใดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าดูข้อความต่าง ๆ ในทั้งสองบอร์ดก็อาจพบข้อความที่อ้างว่าบอร์ดของตนเองเป็นบอร์ด TRMC แห่งที่สองที่แท้จริงบ้าง แต่นั่นก็เป็นเพียงข้อความโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อว่าบอร์ดของตนเองเป็นบอร์ด TRMC แห่งที่สองที่แท้จริงเท่านั้น

Print this item